Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Józef
Nazwisko: Rosiński
Miejsce urodzenia: Śmiłowice
Data urodzenia: 01-01-1934
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Sprawozdania kwartalne Z-cy Komendanta ds. Bezpieczeństwa KMiP MO we Włocławku za lata 1957-1960. Ww. figuruje w aktach jako rozpracowywany w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej, z powodu "przejawiania wrogiej działalność na odcinku ruchu młodzieżowego na wsi i pozostawania pod całkowitym wpływem aktywu prawicy społecznej w ruchu ludowym na terenie pow. włocławskiego". IPN By 063/13 (14 S); IPN By 063/14 (15 S); IPN By 063/16 (17 S)
Sprawa Operacyjnej Obserwacji [SOO] Rozpracowywany w ramach SOO z powodu tego, że "jako prawicowy działacz wiejski wprowadzał ideologię promikołajczykowską, był wrogo ustosunkowany do ustroju socjalistycznego i jako instruktor ZSL sprzeciwił się współpracy z PZPR na terenie pow. Włocławek i Goleniów w latach 1958-1963". Materiały o sygn. 2679/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.