Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Witold
Nazwisko: Oliwa
Miejsce urodzenia: Karłowice
Data urodzenia: 02-10-1945
Imię ojca: Michał
Imię matki: Matylda
Dodatkowe informacje:

Ppl/Wr-242/13, zarządzenie z dn.12.04.2013 dot. Zbigniewa Oliwy. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dnia 02.09.1987 zarejestrowany w kategorii OZ. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Dnia 02.05.1988 zmieniono charakter rejestracji na SOS o krypt. "Mesjasz", założony w związku z organizowaniem przez Zbigniewa Oliwę w miejscu pracy ogniwa "Duszpasterstwa Ludzi Pracy". IPN Wr 065/1458 (12954/2 mkf)
.