Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Bujanowski
Miejsce urodzenia: Bedlno
Data urodzenia: 18-08-1905
Imię ojca: Michał
Imię matki: Feliksa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na podziemną organizację pn. Pierwsza Trawnicka Drużyna Harcerska, działającą w latach 1950-1953 na terenie gminy Trawniki, w woj. lubelskim, wzorowaną na przedwojennej drużynie harcerskiej. Zadaniem organizacji była walka z władzą ludową, zdobywanie broni, produkowanie i rozpowszechnianie ulotek i plakatów skierowanych głównie do młodzieży. Stanisław Bujanowski, ojciec jedengo z członków organizacji, posiadał pistolet, wykorzystany później przez członków organizacji. IPN Lu 08/105 (O/114)
Akta śledcze Akta w sprawie Stanisława Bujanowskiego, podejrzanego o nielegalne posiadanie broni. Dn. 11.07.1953 został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Umieszczono go w areszcie śledczym WUBP w Lublinie. Materiały zostały zarchiwizowane do nr Śl-8940, a następnie w 1966 przerejestrowane do nr III/1867. IPN Lu 01/754 (III/1867, przerejestrowane z Śl-8940)
Akta śledcze Akta śledztwa przeciwko członkom podziemnej organizacji "Związek Harcerstwa Polskiego" ("Trawnicki Związek Harcerstwa Polskiego"/ "Pierwsza Trawnicka Drużyna Harcerska"), działającej w latach 1950-1953 na terenie Trawnik, gm. Jaszczów, pow. Lublin. Stanisław Bujanowski występuje w sprawie jako podejrzany o nielegalne posiadanie broni palnej. Materiały zarchiwizowano do nr Śl-8982, a następnie przerejestrowano do nr III/5198. IPN Lu 011/635 (III/5198, przerejestrowane z Śl-8982)
Akta śledcze Akta śledztwa przeciwko Czesławowi Bujanowskiemu (syn Stanisława Bujanowskiego), członkowi nielegalnej organizacji pn. "Pierwsza Trawnicka Drużyna Harcerska" (w aktach "Trawnicki Związek Harcerstwa Polskiego"). Stanisław Bujanowski jest wymieniany w materiałach. IPN Lu 011/637 (III/5200, przerejestrowane z Śl-8967)
Akta sądowe Akta sprawy karnej przeciwko Stanisławowi Bujanowskiemu, oskarżonemu o to, że od jesieni 1946 do grudnia 1953 w swoim domu w Trawnikach, gm. Jaszczów, pow. Lublin, nielegalnie przechowywał broń palną wraz z amunicją, tj. o czyn z art. 4 par. 1 Dekretu z dn. 13.06.1946. Dn. 30.10.1953 WSR w Lublinie skazał go na 6 lat pozbawienia wolności, zaliczając areszt tymczasowy od dn. 11.07.1953. Dn. 17.05.1956, decyzją Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, został warunkowo zwolniony. IPN Lu 31/286 (Sr 409/53)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko członkom nielegalnej organizacji Związek Harcerstwa Polskiego, organizacji młodzieżowej działającej na terenie Trawnik w gm. Jaszczów, pow. Lublin - właściwa nazwa organizacji, nie pojawiająca się w aktach to "Pierwsza Trawnicka Drużyna Harcerska". S. Bujanowski występuje w sprawie jako świadek. IPN Lu 31/325 (Sr 454/53)
Akta penitencjarne Zapis w "Księdze głównej więźniów" Więzienia na Zamku w Lublinie, pod poz. 3477, dot. Stanisława Bujanowskiego, oskarżonego z art. 4 M.K.K., skazanego przez WSR w Lublinie (Sr 409/53) na 6 lat więzienia. Został osadzony w Więzieniu na Zamku w Lublinie w dn. 2.11.1953, a dn. 3.12.1953 przeniesiono go do Więzienia w Wiśniczu. IPN Lu 3/34, poz. 3477/53
.