Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesława
Nazwisko: Nowakowska
Nazwisko rodowe: Radziwon
Miejsce urodzenia: Baranki
Data urodzenia: 04-03-1952
Imię ojca: Józef
Imię matki: Amelia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawę Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Baza" nr Bk 28765 prowadził od 16.08.1982 Wydz. V KWMO w Białymstoku w związku z działalnością nielegalnych struktur "Solidarności" w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Białymstoku. Działalność ta przejawiała się poprzez zbiórkę pieniędzy na rzecz "Solidarności", malowanie napisów, kolportaż Biuletynu Informacyjnego Zarządu Regionu "Solidarność" Białystok. Celem prowadzenia sprawy było rozpracowanie członków nielegalnej grupy oraz udokumentowanie ich działalności pod kątem wykorzystania procesowego. Wiesława Nowakowska należała do wyżej wymienionej grupy prowadzącej "nielegalną działalność". Wskutek działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa część osób z wyżej wymienionej grupy przeniesiono do innej pracy, natomiast w stosunku do pozostałych, wykorzystując możliwości zależności służbowych, wprowadzono ścisły nadzór nad ich pracą i zachowaniem. Sprawę zakończono 25.02.1983. Materiały o sygn. 2656/II zniszczono 22.01.1990. W aktach o sygn. IPN Bi 012/430 zachowały się trzy meldunki operacyjne. IPN Bi 012/430 (2656/II).
.