Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Tadeusz
Nazwisko: Iwan
Miejsce urodzenia: Włocławek
Data urodzenia: 22-05-1946
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Henryka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] S. Iwan rejestrowany 9.07.1981 pod nr 3760 przez Wydz. III „A” KWMO we Włocławku do SO krypt. „Gospodarka” nr 2794. 18.03.1982 przerejestrowany do KE krypt. „Szantażysta” nr 4521. Materiały dot. SO krypt. „Gospodarka” złożono do archiwum 28.12.1989. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne S. Iwan internowany w okresie od 13.12.1981 do 31.12.1981 w ZK Włocławek-Mielęcin w ramach akcji "Jodła" prowadzonej na terenie Włocławka. 17.12.1981 zarejestrowany pod nr Wl 4124 w Wydz. "C" KWMO we Włocławku. W materiałach znajdują się decyzje o internowaniu i uchyleniu internowania. IPN By 074/21 t. 1 (399/IV), IPN By 080/159 (10/5), IPN By 080/432 (33/9)
Akta internowanego Stanisław Iwan internowany na mocy decyzji nr 82/81 z 13.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO we Włocławku. Powodem internowania było "prowadzenie aktywnej działalności polityczno-destrukcyjnej skierowanej przeciwko żywotnym interesom PRL”. Decyzją nr 82/a/81 z 31.12.1981 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego we Włocławku wobec ww. uchylono internowanie. IPN By 88/15 (30/81/7)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] S. Iwan, Przewodniczący NSZZ »Solidarność« w MPK we Włocławku od 18.03.1982 kontrolowany w ramach KE krypt. „Szantażysta” z powodu „podejrzeń o działalność antysocjalistyczną”. Kontrolę zakończono z powodu "zaniechania wrogiej działalności". Materiały 30.07.1986 złożone do archiwum pod sygn. 1123/II zniszczono 18.12.1989 zgodnie z protokołem brakowania nr 14/89. Materiałów archiwalnych o sygn. 1123/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.