Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Roman
Nazwisko: Nowacki
Miejsce urodzenia: Włocławek
Data urodzenia: 15-03-1939
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] J. Nowacki 30.01.1981 rejestrowany przez Wydz. III „A” KWMO we Włocławku do SO krypt. „Budownictwo” nr 2798. Przerejestrowany 24.03.1982 do KE krypt. „Malarz” nr Wl 4558. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania J. Nowacki, internowany w ZK Włocławek-Mielęcin od 13.12.1981 do 22.01.1982 na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO we Włocławku. 17.12.1981 zarejestrowany pod nr Wl 4145 w Wydz. "C" KWMO we Włocławku do akcji krypt. "Jodła". Internowanie uchylono 21.01.1982. IPN By 080/432, IPN By 074/21 t. 1 (399/IV)
Akta internowanego J. Nowacki internowany na mocy decyzji nr 19/81 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego we Włocławku z 13.12.1981 do Zakładu Karnego Włocławek-Mielęcin w związku z tym, że "prowadził aktywną działalność polityczno-destrukcyjną skierowaną przeciwko żywotnym interesom PRL". Umieszczony w Zakładzie Karnym Włocławek-Mielęcin. Internowanie uchylono decyzją Komendanta Wojewódzkiego we Włocławku nr 19/a/81 z 21.01.1982. IPN By 88/88 (31/82/28)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] J. Nowacki kontrolowany w ramach KE z powodu podejrzeń o podjęcie „opozycyjnej” działalności politycznej po opuszczeniu ośrodka internowania. 2.08.1984 sprawę przejął do prowadzenia Wydz. III. Wobec ww., założyciela i członka KZ NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Budowlanym we Włocławku, podjęto szereg czynności operacyjnych mających na celu jego eliminację jako kandydata w wyborach do KZ NSZZ „Solidarność” w KB we Włocławku, polegających m. in. na „rozpowszechnianiu informacji o jego negatywnych postawach, lekceważącym stosunku do pracy, nadużywaniu alkoholu oraz poprzez TW „Gerard”, KO „Zbigniew”, oraz KS „RJ”, zmierzających do tego, aby w rozmowach z współpracownikami ujawniali jego negatywne i ujemne cechy w celu doprowadzenia do spadku jego popularności. Z wyciągu z informacji TW „King” z 16.04.1982 wynika, że ww. otrzymał od przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” przy „Transbudzie” Włocławek ok. 100 ulotek z „Tygodnika Mazowsze”, które następnie przekazał innej osobie. IPN By 0102/51 (1261/2) mkf
Kwestionariusz Ewidencyjny (uzupełnienie) W okresie trwania strajków w 1980 namawiał i inicjował pracowników do przerwania pracy. 14.01.1982 z ww. internowanym w ZK Włocławek-Mielęcin przeprowadzono rozmowę operacyjną, a w latach 1982-85 rozmowy profilaktyczno-sondażowe. 30.04.1983 w miejscu zamieszkania ww. dokonano przeszukania, które dało wynik negatywny, zatrzymany z powodu „utrzymywania kontaktów z byłymi członkami »Solidarności«, internowanymi oraz osobami zajmującymi się produkcją i kolportażem ulotek nawołujących do nielegalnych działań”. Zwolniony 1.05.1983 po przeprowadzeniu rozmowy operacyjnej. Kontrolę od 2.08.1984 prowadził Wydz. III WUSW we Włocławku. Przechodzi w 29 wyciągach z informacji TW „Stanisław”, TW „King”, TW „Kolorowy”, TW „Kwiatkowski”, TW „Anna” a także Kontaktów Służbowych pseud. „RJ”, „MM”, „ZK” z okresu 11.08.1980-9.12.1984. Materiały złożone do archiwum 24.05.1987 pod sygn. 1261/II (zmikrofilmowano 24.09.1987 pod sygn. 1261/2) zniszczono 18.10.1989. IPN By 0102/51 (1261/2) mkf
Akta administracyjne Wykazy osób przewidzianych do internowania z woj. włocławskiego. Józef Nowacki figuruje w „wykazie osób zakwalifikowanych do izolacji w pierwszym rzucie” sporządzonym 5.02.1981. IPN By 080/159 (10/5)
.