Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech
Nazwisko: Wesołowski
Miejsce urodzenia: Włocławek
Data urodzenia: 10-12-1952
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych. , Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania W. Wesołowski, internowany w ZK Włocławek-Mielęcin od 13.12.1981 do 24.12.1981 na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO we Włocławku z 13.12.1981 nr 66/81 z powodu „prowadzenia aktywnej działalności politycznej i destrukcyjnej skierowanej przeciwko żywotnym interesom PRL”. W dn. 22.12.1981 zarejestrowany pod nr Wl 4192 w ramach akcji "Jodła" przez Wydz. Śledczy KWMO we Włocławku. Internowanie uchylono decyzją nr 66/a/81 z 24.12.1981. IPN By 080/432, IPN By 074/21 t. 2 (399/IV)
Akta internowanego Wojciech Wesołowski internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 66/81 z 13.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO we Włocławku z powodu „prowadzenia aktywnej działalności politycznej destrukcyjnej skierowanej przeciwko żywotnym interesom PRL”. Decyzją nr 66/a/81 z 24.12.1981 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO we Włocławku wobec ww. uchylono internowanie. IPN By 88/54 (30/81/46)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] W. Wesołowski, działacz NSZZ »Solidarność« w Zakładach Celulozowo-Papierniczych we Włocławku od 5.03.1982 kontrolowany w ramach KE krypt. „Ścierak” w powodu „podejrzeń o działalność antysocjalistyczną”. Materiały 27.07.1983 złożone do archiwum pod sygn. 725/II zniszczono 18.12.1989 za protokołem brakowania nr 14/89. Materiałów o sygn. 725/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Figuruje w Księdze ewidencji żołnierzy rezerwy, powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem. Powołany 5.11.1982, przydzielony do 5 kompanii pontonowej 10.11.1982. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń 2.02.1983. IPN By 674/7
.