Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Czarnecki
Miejsce urodzenia: Skierniewice
Data urodzenia: 01-11-1939
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Andrzeja Czarneckiego. Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Skierniewicach nr 11/81 z dnia 13.12.1981 z nakazem doprowadzenia do Zakładu Karnego w Łowiczu. Jako powód internowania podano, że „rozpowszechniał i kolportował fałszywe informacje wyrządzające szkodę interesom polityczno-gospodarczym PRL”. Internowanie uchylono decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Skierniewicach nr 12/82 z dnia 19.01.1982 Figuruje w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego pod poz. 1161. IPN Ld 052/7 (5/7/90), IPN Po 161/1.
Akta internowanego. W okresie internowania od 13.12.1981 do 20.01.1982 przebywał w Zakładzie Karnym w Łowiczu. IPN Ld 24/3 (2/81).
Kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) nr 4577 krypt. „Trener” przez Wydział V KWMO w Skierniewicach w okresie 14.01.1982-28.04.1983 ze względu na podejrzenie prowadzenia nielegalnej działalności w środowisku b. NSZZ „Solidarność”. Materiały złożone do archiwum pod nr 476/II zostały zniszczone w Wydziale „C” WUSW w Skierniewicach. Materiały o sygn. 476/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych oraz akt IPN Ld 052/99 (6/17/90).
Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata nr Z-1159/82 wniesione przez Wydział V KWMO w Skierniewicach obowiązujące do 20.12.1983 (brak daty wniesienia zastrzeżenia). Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.