Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-02-2021 08:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan Kazimierz
Nazwisko: Lisowski
Miejsce urodzenia: Kalisz
Data urodzenia: 16-07-1944
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne W materiałach Wydz.Śledczego KWMO w Kaliszu zamieszczono plan rozmowy ostrzegawczej z dn. 03.11.1981 z B.Lisowskim, jednym z organizatorów NSZZ „Solidarność” na terenie Kombinatu Budowlanego w Kaliszu. IPN Ld 0044/7 t. 74 (104/74).
Akta śledztwa Śledztwo w sprawie kontynuowania działalności związkowej przez działaczy NSZZ „Solidarność" w woj. kaliskim podczas obowiązywania stanu wojennego. W ramach prowadzonych czynności 30.08.1982 przeprowadzono przeszukanie mieszkania oraz dokonano zatrzymania B. Lisowskiego. Przesłuchiwany 28.03.1983 w związku z opracowanym przez SB planem zabezpieczenia obchodów święta 1 Maja. Jego osoba wymieniana była także w planach ewentualnych przeszukań. Śledztwo zostało umorzone postanowieniem z dn. 27.08.1983. IPN Ld 0043/813 t. 1, 3, 5, 6 (157/III).
Akta internowania Internowany 31.08.1982 na podstawie Decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Kaliszu nr 132. Jako powód internowania podano że „podjął działalność, która mogła wywołać niepokój społeczny”. Internowanie uchylono Decyzją nr 75 z dnia 11.12.1982. Występuje w wykazie alfabetycznym osób internowanych pod poz. 4699. IPN Ld 0044/7 t. 23 (101/23), IPN Po 161/1, poz. 4699.
Akta internowanego Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie w okresie od 02.09.1982 do 11.12.1982. IPN Wr 30/1919, IPN Wr 30/454 (269/82).
Akta administracyjne Szyfrogramy dot. przebiegu akcji „Jodła” i „Klon” w woj. kaliskim. W materiałach znajdują się informacje dot. internowania B. Lisowskiego. IPN Ld 0044/7 t. 77 (101/77).
Akta administracyjne Materiały zawierają informacje i szyfrogramy, dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa kaliskiego, przesyłane przez zastępcę komendanta woj. MO ds. SB w Kaliszu do władz partyjnych woj. kaliskiego i Gabinetu MSW. B. Lisowski jest wymieniony w informacji z 13.09.1983 jako osoba uczestnicząca w manifestacji po nabożeństwie w kościele oo Jezuitów w Kaliszu. IPN Ld 0044/10 t. 2 (89/1).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 12.03.1982 pod nr 8989 do SOR „Grupa” (nr rej. 8818) założonej w celu inwigilacji osób z Kalisza wytwarzających i kolportujących „materiały o treściach antypaństwowych”. Materiały zdjęto z ewidencji 16.11.1984, złożono w archiwum pod nr.1322/II. Zniszczono za prot. brak. nr 12. Mat. zniszczono. Wpis na podst. zapisów ewid. i akt adm. IPN Ld 0044/2 t. 18 (66/18).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Figurant SOR „Układ” (nr rej. 11599) prowadzonej wobec działaczy Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Kalisz-Konin-Sieradz. Materiały zdjęto z ewidencji 18.12.1986 i złożono w archiwum pod sygn.1661/II. Zniszczono za prot. brak. nr 12. Mat. zniszczono. Wpis na podst. zapisów ewid. i akt adm. IPN Ld 0044/2 t. 18 (66/18).
Akta śledztwa W materiałach śledztwa przeciwko innej osobie znajduje się notatka z 10.06.1983 dotycząca B. Lisowskiego - działacza Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ ”Solidarność” Wielkopolska Południowa. Notatka informuje o zamiarach utworzenia przez niego siatki kolportażowej w Fabryce Części Zamiennych do Maszyn Włókienniczych i Odlewni Metali „Kalimet”. IPN Ld 0043/810 (150/III).