Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Stanisław
Nazwisko: Łużyński
Miejsce urodzenia: Brzeźnio
Data urodzenia: 14-08-1948
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Figuruje w Sprawie Obiektowej (SO) krypt. „Pozytywni” nr rej. 3517 dot. rozpracowania Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Sieradzkiej, prowadzonej przez Wydział III-A/V KWMO/WUSW w Sieradzu w okresie 18.11.1980-04.04.1984. J. Łużyńki występuje w sprawie jako członek Zarządu Regionalnego, zamieszczony w wykazie osób objętych akcją krypt. „Jodła” oraz wytypowany przez Wydział V KWMO w Sieradzu do grona osób, z którymi planowano w roku 1982 przeprowadzać rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. IPN Ld 020/9 t. 1, 6 (12/IV).
Internowany na podstawie decyzji nr 54 Komendanta Wojewódzkiego MO w Sieradzu z dnia 17.12.1981 z nakazem doprowadzenia do ośrodka odosobnienia w Sieradzu. Jako powód podano, że „wielokrotnie wrogo występował przeciwko ustrojowi PRL. Czynił przygotowania do czynnego wystąpienia przeciwko władzy PRL”. Zwolniony z internowania na podstawie decyzji nr 17 Komendanta Wojewódzkiego MO w Sieradzu z dnia 28.01.1982. Figuruje w wykazie alfabetycznym osób internowanych pod poz. 4833. IPN Ld 053/35 t. 45 (2/25/90), IPN Po 161/1.
W okresie internowania od 17.12.1981 przebywał w Zakładzie Karnym w Sieradzu, od 06.01.1982 do 29.01.1982 w Zakładzie Karnym w Łowiczu. IPN Ld 24/10 (1/82).
Kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) nr SI-4550 krypt. „Podpalacz” prowadzonego od 17.03.1982 przez Wydział V KWMO w Sieradzu, a od 16.09.1983 -24.04.1987 przez pion V RUSW w Sieradzu. Objęty inwigilacją ze względu na pełnioną funkcję z-cy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego ‘Terpol” w Sieradzu oraz działania zmierzające do przekazania budynków KW PZPR i KWMO w Sieradzu na cele społeczne. W ramach prowadzonego kwestonariusza kilkakrotnie przeprowadzano z J. Łużyńskim rozmowy ostrzegawcze oraz prowadzono inwigilację korespondencji. KE zakończono 24.04.1987 przekazując materiały do Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Sieradzu pod nr arch. 1124/II. Materiały zmikrofilmowano, a następnie zniszczono w roku 1990. IPN Ld 055/632/J (1124/2).
Figuruje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Układ-1” nr rej. 4761 prowadzonej w latach 1983-1986 przez Wydział V WUSW w Sieradzu wobec członków "międzyregionalnej, podziemnej struktury >S< skupiającej byłych członków >S< z terenu woj. kaliskiego, konińskiego i sieradzkiego". Zatrzymany 16.12.1983 jako uczestnik spotkania b. członków i aktywistów zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”. IPN Ld 055/564/J (1030/II).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW Sieradz w okresie 17.12.1983 -14.02.1984 wobec osób podejrzanych o "udział w działalności rozwiązanego związku NSZZ >Solidarność<". W aktach sprawy znajduje się protokół przeszukania J. Łużyńskiego z 17.12.1983 (bezpośrednio po zatrzymaniu w dniu 16.12.1983). Przesłuchiwany 18.12.1983 w charakterze podejrzanego o udział w zebraniu organizacyjnym rozwiązanego NSZZ „Solidarność”, po przesłuchaniu zwolniony. 20.12.1983 Prokuratura Wojewódzka w Sieradzu wydała postanowienie o odmowie wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów Janowi Łużyńskiemu, ze względu na brak obciążających go dowodów. IPN Ld pf 39/47 (48/III).
.