Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Paweł
Nazwisko: Słoczyński
Miejsce urodzenia: Skierniewice
Data urodzenia: 11-07-1943
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Słoczyński w dn. 07.11.1980 został zarejestrowany jako "osoba zabezp.[ieczona]" (OZ) pod nr rej. 44163 przez Wydz. III „A” KWMO Łódź. Zabezpieczenie anulowano 06.12.1984. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia jak również dalszego prowadzenia sprawy przez inne jednostki KWMO/WUSW Łódź. Brak informacji o archiwizacji materiałów. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt adm. IPN Ld pf 88/2 t. 5 (2890/XA).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Powielacz” nr rej. 44971, założona w dn. 25.08.1981 przez Wydz. III „A” KWMO Łódź z powodu ogłoszenia stanu gotowości strajkowej w Łódzkich Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju („Uniontex”). Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” podjęła uchwałę o wprowadzeniu stanu gotowości strajkowej z powodu zarekwirowania przez SB powielacza offsetowego będącego własnością związku. K. Słoczyński występuje w sprawie z tytułu pełnienia funkcji wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, który realizował uchwałę Komisji Zakładowej. Sprawę krypt. „Powielacz” zakończono dn. 24.09.1981 po zwrocie powielacza związkowi. Materiały złożono do archiwum Wydz. „C” KWMO Łódź pod sygn. 5743/II. Zniszczono za prot. brakowania 960/89. Materiały o sygn. 5743/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt adm. IPN Ld pf 88/1 t. 2 (2889/XA).
Akta prowadzone przez Wydz. Śledczy KWMO Łódź dot. osób internowanych z terenu woj. łódzkiego w latach 1981-1982. Decyzją nr 111 Komendanta Woj. MO w Łodzi na wniosek Wydz. III KWMO Łódź z dn. 13.12.1981 K. Słoczyński został internowany z powodu: „zamiaru podjęcia działań bezpośrednio godzących w porządek prawny i zasady ustrojowe PRL”. Decyzją nr 38 Komendanta Woj. MO w Łodzi z dn. 09.02.1982 uchylono internowanie. W materiałach znajdują się dokumenty dot. internowania sporządzone w okresie 28.09.1981-09.02.1982. K. Słoczyński znajduje się w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego pod poz. 7556. IPN Ld pf 86/21 t. 10 (1360/III), IPN Po 161/1.
Internowany w Zakładzie Karnym w Sieradzu w dn. 13.12.1981. Od 06.01.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. Zwolniony w dn. 09.02.1982. IPN Ld 24/44 (13/82).
Materiały administracyjne, zawierające kopie meldunków Wydz. V KWMO Łódź w systemie ESEZO za okres maj-czerwiec 1982. K. Słoczyński występuje w meldunkach jako były działacz „Solidarności” zwolniony z internowania. W materiałach administracyjnych z 1987 r. dot. upoważnienia do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową nr OMT-0516/87 również znajdują się informacje o internowaniu K. Słoczyńskiego. IPN Ld pf 88/2 t. 5 (2890/X), IPN Ld 092/80 t. 18 (2986/XA).
W teczce pracy ps. TW "Leszczyński" nr rej. 44618 prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Łodzi znajdują się donosy z roku 1982 na osobę K. Słoczyńskiego. IPN Ld 0040/1680 (46113/I).
W teczce pracy TW ps. "Kołeczek" nr rej. 36898 prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Łodzi znajduje się donos z roku 1982 na osobę K. Słoczyńskiego. IPN Ld 0040/1217 t. 2 (45391/I).
W teczce pracy ps. TW "Romek" nr rej. 44616 prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Łodzi znajdują się donosy z roku 1982 na osobę K. Słoczyńskiego. IPN Ld 0040/686 (44284/I).
W teczce pracy ps. TW "Ewa" nr rej. 45490 prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Łodzi znajduje się donos z roku 1982 na osobę K. Słoczyńskiego. IPN Ld 0040/794 (44554/I).
.