Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-01-2020 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Tadeusz Barnaba
Nazwisko: Dietrich
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 14-06-1905
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

Członek PPS, następnie w PZPR. Doktor nauk ekonomicznych. Członek Rady Naczelnej PPS od 17.12.1947r. do 12. 1948r. W okresie od 06.1946 do 03.1948r. Poseł na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL I kadencji, w okresie 01.1947 - 11.1956r.
Zmarł 28.07.1960r. w Uppsali.
Źródło: IPN BU 230/193, s. 7, 9, 16; PPR-PPS zjazdy i kongresy, plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS, władze naczelne I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948, Warszawa 1985, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, s. 105, (dalej: PPR-PPS, oprac. J. Jakubowski, 1985), T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991, s. 207, 344, 345; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983 (dalej: PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Skarbu Warszawa 04-1946 03-1948 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991, s. 344.
Prezes Centralny Urząd Planowania Warszawa 03-1948 02-1949 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991, s. 233.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 28-07-1960 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 61, 94; IPN BU 230/193, s. 16.
Minister Ministerstwo Handlu Wewnętrznego Warszawa 23-02-1949 20-11-1952 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa, s. 187.
Minister Ministerstwo Finansów Warszawa 21-11-1952 28-07-1960 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991, s. 184.