Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Julian
Nazwisko: Leśkiewicz
Miejsce urodzenia: REMZY
Data urodzenia: 01-12-1928
Imię ojca: Julian
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały ewidencyjne „W 1950 r. represjonowany przez władze radzieckie za udział w AK. Repatriowany 22.02.1957 r.” Wpis na podstawie zapisów kartotecznych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] „Fakt kolportażu i druku nielegalnych ulotek pt. >Feniks< - wydanie specjalne, wrzesień października 1985 r. Próba odbudowy grupy nielegalnej zajmującej się wydawaniem i kolportowaniem nielegalnych wydawnictw b. >S<”. J. Leśkiewicz został zarejestrowany do sprawy pod numerem Go 8461 w dn. 10.11.1986. Prawdopodobnie po zakończeniu sprawy „Desperaci” został zarejestrowany do sprawy „Faryzeusze”. Mat. o sygn. 897/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] „Reaktywowanie 18.10.1986 r. Prezydium Zarządu Regionalnego NSZZ >S< Regionu Gorzów Wlkp.” J. Leśkiewicz został zarejestrowany w „Faryzeuszach” prawdopodobnie po zakończeniu sprawy „Desperaci”. SOR „Faryzeusze” 23.02.1987 przekazano do Wydz. III WUSW Gorzów Wlkp. Mat. o sygn. 1125/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.