Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Bigus
Miejsce urodzenia: Pałubice
Data urodzenia: 10-09-1932
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Leokadia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta nadzoru Akta w sprawie zorganizowania przez KZ NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa "Transbud" w Gdyni w dn. 14.12.1981 strajku. Śledztwo prowadził od 19.12.1981 do 25.12.1981 Wydz. Śledczy KMMO Gdynia. 18.12.1981 zatrzymany i przeszukany. Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 19.12.1981 tymczasowo aresztowany. Akt oskarżenia sporządzono 25.12.1981 oskarżając ww. o to, że „w dniu 14.12.1981 w godzinach rannych, w czasie obowiązywania stanu wojennego (…) odmówił wykonania polecenia-rozkazu wydanego kilkakrotnie służbowo przez kierownika w przedmiocie podjęcia i wykonania obowiązku pracy”, „ w dniach 14-18.12.1981 będąc aktywnym członkiem NSZZ «Solidarność», nie odstąpił od udziału w działalności i w tych dniach wchodząc w skład komitetu strajkowego organizował i kierował strajkiem”. IPN Gd 267/6835 (3746/84/19)
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.14/81) z 31.12.1981 na karę 2 lat pozbawienia wolności za zorganizowanie i kierowanie strajkiem w "Transbudzie". Sąd uniewinnił ww. od zarzuconego mu w akcie oskarżenia czynu, a mianowicie niewykonania polecenia służbowego kierownika zakładu w przedmiocie podjęcia pracy. Orzeczoną karę odbywał w AŚ w Gdańsku, skąd 08.03.1982 został przeniesiony do ZK w Koronowie a następnie 09.04.1982 do ZK w Potulicach. 23.12.1982 zwolniony z ZK w Potulicach na mocy orzeczenia Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (Cs. 183/82) z 20.12.1982 udzielającego mu 4 miesięcznej przerwy w odbywaniu kary. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni 14.04.1983 postanowił wstrzymać wykonanie kary pozbawienia wolności w stosunku do ww. Ułaskawiony uchwałą Rady Państwa nr PU-1111-52-83 z 12.05.1983 przez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary z wyznaczeniem okresu próbnego na 2 lata. IPN Gd 253/9202-9204
.