Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Jan
Nazwisko: Brzeziński
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 12-11-1956
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dokumentacja ewidencyjna Ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń karą grzywny za udział w dn. 14-16.12.1981 w strajku na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Zatrzymany 16.12.1982 i przewieziony do ZK w Starogardzie Gdańskim. Zwolniony z zakładu karnego na mocy orzeczenia kolegium. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego i akt IPN Gd 267/7566
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOS/SOR krypt. "Maszyna" dot. wyjaśnienia przywłaszczenia maszyny do pisania marki "Optima" z drukarni NSZZ «Solidarność» przy Elektrociepłowni Gdańsk "Wybrzeże". Sprawę skierowano do sądu. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18527/II. Materiałów o sygn. 18527/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Objęty śledztwem w sprawie sporządzania, gromadzenia i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw w tym m.in. "Tygodnika Wojennego" sygnowanego przez "Komitet Obrony Społecznej", którego uczestnikiem był K. Brzeziński. 20.04.1982 zatrzymany i przesłuchany. Tego samego dnia przeszukano osobę ww. jego mieszkanie i szafkę roboczą w miejscu pracy. Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl.II-49/82) z 28.06.1982 materiały dot. ww. wyłączono do odrębnego postępowania pod nr Pm.Śl. II-179/82 i uchylono tryb doraźny. Materiały złożone 12.09.1982 do archiwum pod sygn. 8349/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8349/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru Objęty postępowaniem w sprawie sporządzania, gromadzenia i rozpowszechniania nielegalnych ulotek (materiały dot. ww. 28.06.1982 wyłączono z postępowania Pm.Śl.II-49/82). Oskarżony aktem sporządzonym 12.07.1982 o to, że "w okresie obowiązywania na terytorium PRL stanu wojennego będąc członkiem NSZZ «Solidarność» (...), nie odstąpił od takiej działalności lecz w celu rozpowszechniania sporządzał, gromadził druki pt. "list do rodzin internowanych", "Komunikat" i "Tygodnik Wojenny", które mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" oraz "pod koniec lutego 1982 wspólnie z inną osobą zabrał z pomieszczeń drukarni NSZZ «Solidarność» przy Zespole Elektrociepłowni >Wybrzeże< w Gdańsku maszynę do pisania m-ki >Optima<, powielacz ręczny oraz inne artykuły drukarsko-piśmiennicze". Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl.II-49/82) z 21.04.1982 tymczasowo aresztowany. Ponownie tymczasowo aresztowany postanowieniem prokuratury (Pm.Śl.II-179/82) z 29.06.1982. IPN Gd 267/7566
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 30.07.1982 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dowody rzeczowe w postaci nielegalnych wydawnictw zakwestionowane w trakcie przeszukania mieszkania ww. postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 29.03.1983 zostały zniszczone. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 03.08.1983 ww. darowano karę 1 roku pozbawienia wolności na mocy ustawy o amnestii. 05.08.1983 SMW w Gdyni nakazał zwolnienie ww. z ZK w Potulicach. Ww. został zwolniony 10.08.1983. IPN Gd 253/9350-9351
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 21.04.1982 w związku z toczącym się w trybie doraźnym postępowaniem Pm.Śl. II- 49/82. Osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Ponownie tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl.II.179/82) z 29.06.1982. Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.123/82) z 30.07.1982 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczoną karę odbywał w Zakładzie Karnym w Potulicach. Zwolniony na mocy postanowienia Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 03.08.1983 na zasadzie amnestii z 21.07.1983. IPN By 165/92 (39/1006 B)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Kazimierz Brzeziński figuruje w meldunku sporządzonym 10.09.1982 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku za okres 13.12.1981-31.08.1982 dotyczącym nielegalnych grup i struktur organizacyjnych objętych rozpracowaniem Wydz. V KWMO w Gdańsku. Ww. rejestrowany do SOR krypt. "Maszyna" nr rej. 43020 jako członek "Komitetu Obrony Społecznej NSZZ «Solidarność»", który to komitet zajmował się redagowaniem, wykonaniem i kolportażem nielegalnego wydawnictwa "Tygodnik Wojenny", biuletynów, serwisów i ulotek. Grupę ujawniono 01.03.1982, zlikwidowano poprzez aresztowanie jej członków 20.04.1982. Ww. został skazany 30.07.1982 w trybie zwykłym przez Sąd Marynarki Wojennej na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. IPN Gd 003/166 t. 17 (185/IV)
.