Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław Kazimierz
Nazwisko: Cejer
Miejsce urodzenia: Sztum
Data urodzenia: 21-03-1963
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Objęty śledztwem prowadzonym od 26.05.1982 do 09.12.1982 w sprawie udziału w nielegalnym zbiegowisku publicznym w dn. 03.05.1982 w Gdańsku pod pomnikiem Jana III Sobieskiego. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 8153/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8153/III brak. Wpis na podst. akt IPN Gd 681/2 t. 1-2 i zapisów kartotecznych.
Akta prokuratorskie 19.07.1982 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku przedstawiła ww. zarzuty, że "w dniu 3 maja 1982 roku w Gdańsku wziął udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuścili się gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy MO rzucając w ich kierunku kamieniami, butelkami z benzyną, petardami" popełniając czyn w okresie obowiązywania stanu wojennego w PRL. W związku z powyższym 19.07.1982 został tymczasowo aresztowany i umieszczony w AŚ w Gdańsku. Akt oskarżenia sporządzono 11.12.1982. Akta przekazano do Sądu Rejonowego w Gdańsku w Wydz. IV Karnym (IV K 1484/82). W materiałach zachował się odpis wyroku powyższego sądu z dnia 14.01.1983. IPN Gd 59/18
Akta sądowe Akta sprawy karnej przeciwko m.in. Mieczysławowi Cejer oskarżonemu o udział w "nielegalnym zbiegowisku ulicznym w dniu 3 maja 1982 r. w Gdańsku (...)", tj. o przestępstwo z art. 275 § 2 kk w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 Dekretu z 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego. Za powyższe 14.01.1983 skazany przez Sąd Rejonowy w Gdańsku w Wydz. IV Karnym na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i karę grzywny, na poczet której zaliczono mu okres tymczasowego aresztowania. Oddany pod nadzór kuratora. 05.10.1983 karę darowano na mocy Ustawy o amnestii z dnia 21.07.1983. Sąd Rejonowy w Gdańsku 11.07.1989 na mocy art. 1, 2, 5 i 8 Ustawy z dnia 29.05.1989 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń, udzielił abolicji Mieczysławowi Cejerowi. IPN Gd 681/2 t. 1, 2, 4
.