Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Romuald Antoni
Nazwisko: Doborzyński
Miejsce urodzenia: Morąg
Data urodzenia: 24-05-1951
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Felicja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 23.08.1982 pod nr 44877 do SOR krypt. "Sierżant" nr rej. 44712 prowadzonej w okresie 28.07.1982-23.03.1983 dot. kolportażu nielegalnych ulotek na terenie Gdańska. Sprawę zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 18312/II zniszczono w 1990. Materiałów o sygn. 18312/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Objęty śledztwem prowadzonym w okresie od 12.08.1982 do 10.11.1982 w sprawie sporządzania i rozpowszechniania na terenie Gdańska nielegalnych ulotek pt. "Solidarność 82". Ww. był jednym z autorów artykułów pisząc pod pseud. "Rodos" i "Radecki", na terenie zakładu "Elmor" prowadził zbiórkę pieniędzy przeznaczoną na sfinansowanie nielegalnej działalności. Zatrzymany 19.08.1982 i poddany rewizji osobistej. Tego samego dnia przeszukano mieszkanie ww. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 8187/III zniszczono. Materiałów o sygn. 8187/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 20.08.1982. Po uchyleniu trybu doraźnego ponownie tymczasowo aresztowany postanowieniem z 27.09.1982. Akt oskarżenia sporządzono 10.11.1982 oskarżając ww. o to, że "w okresie od maja do sierpnia 1982 nie odstąpił od udziału w działalności zawieszonego związku zawodowego >Solidarność< oraz rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a także publicznie lżył naczelne organy państwowe PRL i nawoływał do nieposłuszeństwa porządkowi prawnemu, obowiązującemu na terytorium PRL w okresie stanu wojennego przez to, że zbierał na terenie zakładu pracy - >Elmor< w Gdańsku składki na cele podziemnych struktur >Solidarności<, opracowywał teksty artykułów do drukowanych ulotek zatytułowanych >Solidarność 82<, przekazał papier służący do druku ulotek oraz przekazywał do rozpowszechniania i sam rozpowszechniał te ulotki". IPN Gd 267/7606
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 18.12.1982 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zaskarżony wyrok Sąd Najwyższy w Warszawie (Rw. 39/83) wyrokiem z 25.02.1983 utrzymał w mocy. Uchwałą nr PU-1111-63-83 z 08.06.1983 Rada Państwa postanowiła nie skorzystać z prawa łaski w stosunku do skazanego. Postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (Cs-110/83) z 23.05.1983 ww. udzielono 6-miesięcznej przerwy w odbywaniu kary. Postanowieniem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 218/82) z 02.08.1983 ww. darowano karę pozbawienia wolności na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni 02.11.1989 postanowił karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności "przebaczyć i puścić w niepamięć" na mocy ustawy z 29.05.1989 "o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń". IPN Gd 253/9446-9449
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl.II-236/82) z 20.08.1982 i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 218/82) z 18.12.1982 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczoną karę odbywał od 06.01.1983 w Zakładzie Karnym w Potulicach. Postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy (Cs-110/83) z 23.05.1983 skazanemu udzielono przerwy na 6 miesięcy w obywaniu wymierzonej kary pozbawienia wolności. Zwolniony z więzienia 24.05.1983. Na mocy postanowienia Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 218/82) z 02.08.1983 po zastosowaniu ustawy amnestyjnej z 21.07.1983 skazanemu darowano karę pozbawienia wolności. IPN By 165/69 (39/655A)
Akta paszportowe W aktach paszportowych Romualda Doborzyńskiego znajduje się wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) od 20.08.1982 do 19.08.1984 w związku z toczącym się śledztwem RSD-143/82 oraz wniesione przez Wydz. V WUSW w Gdańsku postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę do WKŚ od 28.04.1986 do 28.04.1988, ponieważ "wymieniony za wrogą działalność polityczną na rzecz nielegalnych struktur b. >Solidarności< skazany został na karę 1, 5 roku pozbawienia wolności. Zwolniony na mocy Ustawy o amnestii z dnia 1983-07-21. Nadal prezentuje wrogą postawę polityczną". EAGD 182765