Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2021 08:34

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Stefan
Nazwisko: Hlebowicz
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 07-11-1962
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Alina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dokumentacja ewidencyjna "Zatrzymany przez KDMO Praga Płn. dn. 1.5.1983 w okolicy Domów Towarowych >Centrum<- brał udział w zgromadzeniu". Wpis na podstawie zapisów kartotecznych i ZSKO.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona w związku z faktem zamiaru redagowania i wydania nielegalnego pisma pt. "Varia" przez studentów KUL-u w Lublinie na terenie internatu tej uczelni. Adam Hlebowicz 12.05.1984 zarejestrowany pod nr 31258 do SOS krypt. "Varia". Ww. w czasie studiów uczestniczył w akcji zbierania podpisów pod petycją skierowaną do Sejmu PRL domagającą się zwolnienia z więzienia działaczy KSS «KOR» i «Solidarności». W dniu 01.05.1983 został zatrzymany przez KDMO Warszawa Praga za udział w nielegalnym zgromadzeniu. Zdecydowany przeciwnik "obecnej" rzeczywistości. W materiałach znajduje sie doniesienie dotyczące ww. pochodzące od TW pseud. "Kazimierz". W sprawie wykorzystano również kontrolę korespondencji "W". Do wydania nielegalnego pisma nie doszło, osoby ukończyły uczelnie i wyjechały z Lublina. Sprawę zakończono 14.12.1987, materiały złożono do archiwum 18.12.1987 pod sygn. 11087/II. Z materiałów 08.01.1988 wykonano mikrofilm i złożono pod sygn. 11087/2. IPN Lu 020/806 (11087/II)
Akta paszportowe O wyjeździe Adama Hlebowicza na pielgrzymkę do Francji Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku 09.04.1986 powiadomił Wydz. IV WUSW w Lublinie. EAGD 318944