Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-12-2019 12:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jan Marian
Nazwisko: Szydlak
Miejsce urodzenia: Siemianowice Śląskie
Data urodzenia: 24-11-1925
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Gertruda
Znany/a też jako:
Teobald Szydlak

Dodatkowe informacje:

Ślusarz. 17.02.1945 wstąpił do PPR w Siemianowicach Śląskich, nast. w PZPR. Od 1945 działacz ZWM i ZMP na Śląsku, w Kielcach i Szczecinie. 1940-1941 na robotach przymusowych w Niemczech. 1941-1943 pomocnik ślusarza w Hucie Laura w Siemianowicach Śląskich. 1943-1945 robotnik w Hucie Florian w Świętochłowicach. 01.10.1949-31.07.1951 słuchacz dwuletniej Szkoły Partyjnej przy KC PZPR w Warszawie. 1954-1957 sekretarz ZG ZMP w Warszawie. Członek KW i Egzekutywy KW PZPR w Poznaniu - brak bliższych danych. 02-08.1980 przewodniczący Centralnej Rady Związków Zawodowych w Warszawie. 06.10.1980 VI Plenum KC PZPR odwołało go ze składu KC "za błędy w polityce gospodarczej i popieranie woluntaryzmu w tej dziedzinie". 15.07.1981 wykluczony z partii przez IX Zjazd PZPR.
AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [KC PZPR, CK], sygn. 11042; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 430.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa KM Siemianowice Śląskie PPR 1945 1946 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 11042;
Członek KW Katowice PPR 1946 05-1948 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 11042;
Członek KW Kielce PPR 05-1948 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 11042;
Członek KW Szczecin PZPR 1949 1950 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 11042;
Kierownik Wydział Propagandy KW Katowice PZPR 01-08-1951 31-08-1952 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 11042; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 430.
Sekretarz Propagandy KW Katowice PZPR 01-09-1952 4-11-1954 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 11042; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 430.
Zastępca Członka KC Warszawa PZPR 03-1954 06-1964 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 11042; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 430.
Sekretarz KW Katowice PZPR 01-02-1957 19-02-1960 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 11042; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 430.
I Sekretarz KW Poznań PZPR 20-02-1960 27-11-1968 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 11042; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 322.
Członek KC Warszawa PZPR 06-1964 6-10-1980 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 11042; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 430.
Sekretarz KC Warszawa PZPR 16-11-1968 21-01-1977 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 11042; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 264.
Zastępca Członka Biuro Polityczne KC Warszawa PZPR 16-11-1968 20-12-1970 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 11042; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 262.
Członek Biuro Polityczne KC Warszawa PZPR 20-12-1970 24-08-1980 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 11042; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 261.
Wicepremier Rada Ministrów Warszawa 02-12-1976 18-02-1980 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 11042; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 175, 430.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Internowania Karta E-14/1: Data zapisu:13.11.84- Treść zapisu: "Były sekretarz KC PZPR internowany dnia 13.XII1981 na podstawie Decyzji nr 4 Komendanta KSMO w W-wie art. 42 dekretu z dnia 12.XII.81 o ochronie bezpieczeństwa Państwa w okresie stanu wojennego. Oskarżony o zagarnięcie mienia społecznego ok. 600 tyś. zł w związku z budową domu dla siebie. Mat. W. I Biura Śl. MSW (nie rej.) zostały złożone i sfilmowane w archiwum W. II Biura „C” MSW do nr 7414/III zbiorowa". IPN BU 0582/141 (MSW 7414/III) IPN BU 01255/462 (MSW 7414/3)
Elektroniczna baza danych SB ZSKO-88. Wydruk z bazy ZSKO-88: "Był rejestrowany przez Biuro Śledcze. Postępowanie przygotowawcze – były sekretarz KC PZPR był podejrzany o zagarnięcie mienia społecznego. Dnia 13.11.1984 zdjęto z ewidencji – przekazano do archiwum . Materiały archiwalne numer 7414/3zbior. złożono w Biurze” C” MSW wydział II. Mikrofilm 7414/3zbior." IPN BU 0582/141 (MSW 7414/III) IPN BU 01255/462 (MSW 7414/3)