Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Kornel
Nazwisko: Przybyła
Miejsce urodzenia: Lubań
Data urodzenia: 25-11-1951
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Danuta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Janusz Przybyła został internowany z powodu podejrzenia o prowadzenie "działalności groźnej dla bezpieczeństwa państwa". W opinii internowanego wpisano "zdecydowany i bezkompromisowy przeciwnik ustroju, partii i ZSRR". IPN Wr 034/117 (IV/136)
Akta internowanego Podczas internowania Janusz Przybyła przebywał w ZK w Kamiennej Górze (od 13.12.1981), następnie w OO w Głogowie (od 06.04.1982). IPN Wr 30/215 (192/82)
Akta dochodzenia Akta dot. grupy osób (w tym Janusza Przybyła) podejrzewanych o "produkcję i rozpowszechnianie na terenie Zgorzelca i okolic ulotek zatytułowanych »Zgorzelina« sygnowanych przez tzw. Komisję Koordynacyjną NSZZ »Solidarność« Ziemi Zgorzeleckiej". Dochodzenie umorzono w dn. 16.06.1984 "wobec niewykrycia sprawcy". IPN Wr 026/93 (III-95)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Janusz Przybyła był rozpracowywany operacyjnie w ramach KE krypt. "Janek" rejestrowany do nr 3173 "jako podejrzany o wrogą działalność polityczną". Sprawę zakończono z powodu wyjazdu w/wym. za granicę. Materiały o sygn. II-1033 zniszczono w 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Rozpracowanie operacyjne Brak możliwości ustalenia powodu rejestracji w/wym. do sprawy. Materiały zniszczono w 1989 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.