Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Dziadosz
Miejsce urodzenia: Kolonia Zamłynie
Data urodzenia: 16-06-1925
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Częściowo zachowane materiały śledztwa w sprawie nielegalnego przechowywania broni - zawierają wyrok WSR w Lublinie z dn. 5.06.1946 skazujący S. Dziadosza na 4 lata więzienia. IPN Lu 01/148 (III/910 przerejestrowane z Śl-20604)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie przechowywania bez zezwolenia broni palnej. Dn. 22.03.1946 Stanisław Dziadosz został tymczasowo aresztowany (zatrzymany dn. 15.03.1946 przez PUBP w Kraśniku). Dn. 13.05.1946 sporządzono akt oskarżenia i przesłano do Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie. Oskarżono go o to, że od lutego 1946 do marca 1946 na terenie wsi Wierzchowiska gm. Brzostówka pow. Kraśnik w swoim domu przechowywał bez zezwolenia władz sprawny pistolet kal. 7/65 Nr 116963. Dn. 5.06.1946 WSR w Lublinie uznał go winnego zarzucanych mu czynów i skazał go na 4 lata więzienia. Wyrok odbywał w Więzieniu na Zamku w Lublinie, a następnie w Raciborzu. Zwolniony dn. 18.03.1947 na mocy amnestii. IPN Lu 81/93 (6/25/46)
Akta penitencjarne Zapis w Księdze głównej więźniów wojskowych pod poz. 1506 dot. Stanisława Dziadosza, oskarżonego z art. 3 MKK, osadzonego w dn. 15.05.1946 na podstawie nakazu Prokuratury Wojskowej Okręgu Lubelskiego. Dn. 22.07.1946 został przetransportowany do Więzienia w Raciborzu. IPN Lu 3/22, poz. 1506
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko Stanisławowi Dziadoszowi, oskarżonemu o to, że od lutego 1946 do marca 1946 na terenie wsi Wierzchowiska gm. Brzozówka pow. Krasnik, w swoim domu przechowywał nielegalnie broń palną. Miało to związek ze współpracą z AK, której członków S. Dziadosz zaopatrywał w broń. Dn. 5.06.1946 WSR w Lublinie skazał go na 4 lata więzienia z zaliczeniem tymczasowego aresztowania od dn. 22.03.1946. Dn. 7.03.1947 WSR w Lublinie postanowił zastosować wobec S. Dziadosza amnestię i zarządził natychmiastowe zwolnienie go z Więzienia w Raciborzu. IPN Lu 16/218 (Sr 360/46)
.