Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Łaba
Miejsce urodzenia: Śniatycze
Data urodzenia: 12-04-1920
Imię ojca: Mikołaj
Imię matki: Ludwika


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjno-śledcze Szczątkowo zachowane materiały śledztwa przeciwko Stanisławowi Łabie, podejrzanemu o przynależność do organizacji AK, gdzie występował pod pseudonimem "Kukułka", a także o nielegalne posiadanie broni typu kbk. Dn. 12.02.1946 został zatrzymany przez PUBP w Tomaszowie Lubelskim, a następnie tymczasowo aresztowany i osadzony w Więzieniu na Zamku w Lublinie. Skazany dn. 1.04.1946 przez WSR w Lublinie na 4 lata więzienia. Pod wskazaną sygnaturą znajdują się głównie materiały z lat 1953-1954 o charakterze operacyjno-śledczym w sprawie wygłaszania przez S. Łabę "wrogich wypowiedzi" na temat Spółdzielni Produkcyjnej w Kaliwach (gm. Tyszowce, pow. Tomaszów Lubelski). IPN Lu 022/1184 (III/14158 przerejestrowane z Śl-35584)
Akta śledcze Akta śledztwa przeciwko innej osobie. W materiałach znajduje się protokół przesłuchania Stanisława Łaby z dn. 22.02.1946, podejrzanego o przynależność do Armii Krajowej i nielegalne posiadanie broni. IPN Lu 02/347 (III/2336 przerejestrowane z Śl-23057
Akta penitencjarne Zapis w Księdze głównej więźniów śledczych Więzienia na Zamku w Lublinie dot. Stanisława Łaby, oskarżonego z art. 88 i 86 KKWP, osadzonego w dn. 26.01.1946. IPN Lu 3/20, poz. 704
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko Stanisławowi Łabie, oskarżonemu o przynależność do AK i nielegalne posiadanie broni, za co został skazany przez WSR w Lublinie w dn. 1.04.1946 na 4 lata więzienia z zaliczeniem aresztu tymczasowego od dn. 12.02.1946 oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata. Dn. 7.03.1947 Sąd darował mu resztę kary na mocy ustawy o amnestii. Dn. 3.04.1947 został zwolniony. IPN Lu 16/20 (Sr 38/46)
Akta penitencjarne Zapis w Księdze Głównej Więźniów Karnych Więzienia na Zamku w Lublinie dot. Stanisława Łaby - skazany z art. 88 i 86 KKWP przez WSR w Lublinie na 4 lata więzienia, osadzony w dn. 13.08.1946 i dn. 20.07.1946 zwolniony (tak w aktach, faktycznie przetransportowany do Więzienia we Wronkach). IPN Lu 3/21, poz. 787/46
Akta penitencjarne Zapisy w Skorowidzach więźniów Centralnego Więzienia we Wronkach dot. Stanisława Łaby, osadzonego w dn. 28.04.1946 (przeniesiony z Więzienia w Lublinie) i zwolnionego w dn. 3.04.1946 na mocy amnestii. IPN Po 3/67, IPN Po 3/68
Akta penitencjarne Zapis w Księdze głównej więźniów karnych Centralnego Więzienia we Wronkach dot. Stanisława Łaby, skazanego wyrokiem WSR w Lublinie na 4 lata więzienia, osadzonego w dn. 28.09.1946 i zwolnionego dn. 3.04.1947 na mocy amnestii. IPN Po 3/57, poz. 2135
Akta penitencjarne Zapis w Księdze ewidencyjnej więźniów wojskowych Centralnego Więzienia we Wronkach dot. Stanisława Łaby, osadzonego w dn. 28.09.1946 (przeniesiony z Więzienia w Lublinie), skazanego przez WSR w Lublinie na 4 lata więzienia i dn. 3.04.1947 zwolnionego na podstawie amnestii. IPN Po 3/58, poz. 2133
.