Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon
Nazwisko: Nikolski
Miejsce urodzenia: Lenino
Data urodzenia: 26-03-1926
Imię ojca: Beniamin
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie przynależności do organizacji AK i nielegalne posiadanie broni. Leon Nikolski został aresztowany dn. 6.11.1945 i oskarżony o to, że od maja 1945 do 6.11.1945 na terenie Radzynia Podlaskiego brał udział w "nielegalnym związku mającym na celu obalenie demokratycznego ustroju w Polsce", gdzie występował pod ps. "Kazik", a także o udział w 10 napadach, rozpowszechnianie pism (m.in. "Rozkaz" i "Ostrzeżenie"), nawołujących do obalenia władzy ludowej. Dn. 5.07.1946 skazany na 6 lat więzienia. IPN Lu 02/853 (III/3013 przerejestrowane z Śl-34115)
Akta penitencjarne Zapis w Księdze Głównej Więźniów Śledczych Więzienia na Zamku w Lublinie dot. Leona Nikolskiego, oskarżonego z art. 88 § 1 KKWP i art. 3 MKK, osadzonego dn. 19.04.1946 na podstawie nakazu Prokuratury Sądu Wojskowego. IPN Lu 3/22, poz. 1279
Akta sądowe Akta w sprawie przynależności do nielegalnej organizacji AK przeciwko Leonowi Nikolskiemu i innym. Leon Nikolski został oskarżony o to, że od maja 1945 r. do listopada 1945 r. na terenie Radzynia Podlaskiego należał do AK, gdzie występował pod ps. "Kazik", o udział w 10 napadach z bronią w ręku oraz o rozpowszechnianie nielegalnych pism m.in. "Rozkaz" i "Ostrzeżenie", nawołujących do obalenia "Polskiej Władzy Ludowej". Dn. 5.07.1946 Sąd uznał go winnym zarzucanych mu czynów (uniewinnił go od zarzutu dokonania 10 napadów) i skazał go na 9 lat więzienia; na zasadzie amnestii złagodził karę do 6 lat oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata. Dn. 19.03.1947 WSR w Lublinie złagodził karę do 3 lat więzienia na mocy amnestii. Dn. 29.09.1947 Leon Nikolski został zwolniony. IPN Lu 16/146 (Sr 250/46)
Akta penitencjarne Zapis w Księdze Głównej Więźniów Karnych Więzienia na Zamku w Lublinie dot. Leona Nikolskiego, skazanego przez WSR w Lublinie z art. 88 KKWP i art. 3 MKK na 6 lat więzienia - dn. 19.04.1946 został osadzony w więzieniu, a dn. 25.09.1946 przetransportowany do Centralnego Więzienia we Wronkach. IPN Lu 3/21, poz. 873
Akta penitencjarne Zapis w Skorowidzu więźniów Centralnego Więzienia we Wronkach dot. Leona Nikolskiego - przybył do więzienia w dn. 28.09.1946. IPN Po 3/67
Akta penitencjarne Zapis w Księdze głównej więźniów karnych Centralnego Więzienia we Wronkach dot. Leona Nikolskiego, skazanego na 6 lat więzienia - osadzony dn. 28.09.1946 (przeniesiony z Więzienia w Lublinie), dn. 29.09.1947 zwolniony na mocy amnestii. IPN Po 3/57 poz. 2141
Akta penitencjarne Zapis w Księdze Ewidencyjnej więźniów wojskowych Centralnego Więzienia we Wronkach dot. Leona Nikolskiego, skazanego przez WSR w Lublinie na 6 lat więzienia za przynależność do nielegalnej organizacji - przybył do więzienia w dn. 28.09.1946 i dn. 29.09.1947 został zwolniony na mocy amnestii. IPN Po 3/58, poz. 2138
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany dn. 2.11.1970 jako figurant sprawy krypt. "Trapez" nr rej. 11415 jako "podejrzany o spowodowanie wysokich strat w Cukrowni Opole. W trakcie prowadzenia sprawy udowodniono, że na terenie Cukrowni istniała grupa osób o negatywnych postawach (byłych członków AK-WiN). Nie zebrano jednak wystarczających dowodów, aby wszcząć przeciwko figurantom postępowanie przygotowawcze. Dn. 15.11.1974 sprawę zakończono, a materiały zarchiwizowano w Wydz. "C" KWMO w Lublinie do nr II/8693. IPN Lu 020/122 (II/8693)
.