Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Mierzwa
Miejsce urodzenia: Urszulin
Data urodzenia: 03-06-1896
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa przeciwko Antoniemu Mierzwie, podejrzanemu o "współpracę na rzecz wywiadu państw imperialistycznych" poprzez kościół Świadków Jehowy, w którym pełnił funkcję sługi obwodu. W związku z tymi podejrzeniami Antoni Mierzwa został zatrzymany dn. 14.08.1950 przez PUBP Lublin. Śledztwo umorzono dn. 13.10.1950 z powodu braku dowodów winy. Do akt włączono materiały sprawy agenturalnego sprawdzenia z lat 1955-1956. IPN Lu 015/745 t. 1 (III/8449 z Śl-10837)
Akta administracyjne Zapis w Księdze Kontrolnej Ewidencji PUBP w Lublinie pod poz. 75/50, dot. Antoniego Mierzwy, informujący o skierowaniu go do aresztu PUBP w Lublinie dn. 2.09.1950 i przekazaniu do Więzienia na Zamku w Lublinie dn. 9.10.1950. IPN Lu 052/62
Sprawa agenturalnego sprawdzenia Objęty kontrolą operacyjną jako aktywny członek "Świadków Jehowy", gdzie pełnił funkcję sługi obwodu w Piaskach, pow. Lublin. Sprawę zakończono dn. 6.08.1956 ze względu na wyjazd A. Mierzwy z miejsca zamieszkania i jego zły stan zdrowia. Materiały zarchiwizowano do nr III/8449. IPN Lu 015/745 t. 2 (III/8449)
.