Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz
Nazwisko: Gugała
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 11-07-1954
Imię ojca: Benedykt
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] / Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Tomasz Gugała był rozpracowywany w ramach SOS/SOR krypt. "Sygnał" KR 31335. Został zarejestrowany 14.08.1985 pod nr KR 31335 przez Wydział III WUSW w Krakowie. SOS przekształcono 16.12.1985 w SOR krypt. "Sygnał". Tomasz Gugała był założycielem Wydawnictwa Myśli Nieinternowanej. Wydawał pisma "Myśli Nieinternowane", "Sygnał", wydawał publikacje książkowe. Skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny za wydawanie literatury bezdebitowej. Materiały SOR "Sygnał" zostały zniszczone w jednostce operacyjnej 31.12.1989. Akta KR 31335 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze Akta Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie dotyczące zatrzymania osób drukujących wydawnictwo "Myśli nieinternowane". Tomasz Gugała został ukarany 03.02.1987 grzywną w wysokości 30 tys. zł przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Kraków-Śródmieście w Krakowie. Materiały zostały złożone 03.08.1987 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 5771/III-gr. IPN Kr 07/5424 (5771/III)
Akta paszportowe Akta paszportowe Tomasza Gugały. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-083/87 w okresie 21.01.1987-21.01.1989 wniesione przez Wydział Śledczy WUSW w Krakowie z powodu sprawy przed Kolegium ds. Wykroczeń o druk pisma "Myśli nieinternowane". Postanowienie anulowano 04.05.1987 w związku z uiszczeniem grzywny. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr 0276/88 na okres 04.03.1988 do 04.03.1990 wniesione przez Wydział Śledczy WUSW w Krakowie. Zastrzeżenie anulowano 13.01.1989. IPN Kr 37/225123 (EAKR 225123)
.