Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Pakoński
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 20-09-1947
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Ppl/Kr 128/13 zarządzenie z dn. 27.06.2014 dot. Krzysztofa Pakońskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Krzysztof Pakoński był Przewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych "CeBeA" w Krakowie, i Przewodniczącym Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ "S". Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Mak", nr rej. KR 24608, prowadzonej przez Wydział V KWMO w Krakowie. Został zarejestrowany 21.12.1981 pod nr KR 25256. Organizator strajku w "CeBeA". Internowany 15.12.1981. Od 23.12.1981 aresztowany. Skazany na 1,5 roku więzienia w zaw. na 2 lata. Akta SOR złożono 16.03.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15940/II-gr. Akta zniszczono w 1989. Akta 15940/II-gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Krzysztof Pakoński był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Gwasz", nr rej. KR 27516, prowadzonej przez Wydział V KWMO/WUSW w Krakowie. Założyciel i redaktor podziemnego pisma "Kurierek CEBEA". Przeprowadzone przeszukanie ujawniło u niego wiele wydawnictw "Solidarności", w tym pismo "Kurierek CEBEA". Sprawę zakończono i materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16938/II-gr. Akta zniszczono w 1990. Akta o sygn. 16938/II-gr zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego. K. Pakoński występuje w dokumentacji osób internowanych. Dokumentacja zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080, t. 1-10 (15952/II)
Akta kontrolno-śledcze Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczące strajku w dniach 14-15.12.1981 w OBR "CeBeA" w Krakowie zorganizowanego po ogłoszeniu stanu wojennego. Sprawa zakończona skazaniem K. Pakońskiego. IPN Kr 07/5254 (5533/III-gr.)
Akta prokuratorskie Akta śledztwa w sprawie zorganizowania i kierowania strajkiem okupacyjnym w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych "CEBEA" w Krakowie w dn. 14-15 grudnia 1981, prowadzonego przeciwko Krzysztofowi Pakońskiemu i innym. Oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 46 pkt. 1 i 2 dekretu z dn. 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym. Sprawę zawieszono 15.01.1982, a następnie wznowiono 20.10.1982. IPN Kr 303/207 (II Ds 129/81)
Akta sądowe Akta sprawy przeciwko K. Pakońskiemu i innym. Oskarżony o udział i kierowanie strajkiem w OBR "CEBEA" w Krakowie, z art. 46 pkt. 1 i 2 Dekretu z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym. W dn. 21.01.1983 Sąd Wojewódzki w Krakowie skazał K. Pakońskiego na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wykonanie wymierzonej kary zawiesił na okres 2 lat. IPN Kr 17/1, t. 1-6 (III K 139/82)
Akta internowanego Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dot. internowania Krzysztofa Pakońskiego. Został zatrzymany po strajku w CEBEA 15.12.1981. Internowany decyzją nr 325 KWMO w Krakowie. Internowanie zamieniono na areszt tymczasowy 23.12.1981. Przekazany do AŚ w Krakowie 29.12.1981 w związku z prowadzonym śledztwem o udział w strajku. IPN Kr 076/98 (16075/II), IPN Kr 0102/98 (16075/II) mkf.
Akta internowanego Internowany 15.12.1981 decyzją nr 325 KWMO w Krakowie. Umieszczony w ZK Nowy Wiśnicz. Internowanie zamieniono na areszt tymczasowy decyzją Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie z 23.12.1981. Przewieziony do AŚ w Krakowie 29.12.1981. IPN Kr 081/145 (38/1117/81)
Akta penitencjarne W dniu 29.12.1981 osadzony w Areszcie Śledczym przy ul. Montelupich w Krakowie. Internowanie zostało zamienione 23.12.1981 postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie na areszt tymczasowy. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie 15.01.1982 uchylono areszt tymczasowy. IPN Kr 081/153 (38/71/82)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-6904 wniesione przez Wydział V KWMO w Krakowie na okres 05.01.1982-05.01.1984. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-7217 wniesione przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie na okres 18.01.1983-18.01.1985 w związku z prowadzonym śledztwem o udział w strajku w CEBEA. IPN Kr 37/18746 (EAKR 18746)
.