Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Bujanowski
Miejsce urodzenia: Główne
Data urodzenia: 30-08-1934
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na podziemną organizację pn. Pierwsza Trawnicka Drużyna Harcerska, działającą w latach 1950-1953 na terenie gminy Trawniki, w woj. lubelskim, wzorowanej na przedwojennej drużynie harcerskiej. Zadaniem organizacji była walka z władzą ludową, zdobywanie broni, produkowanie i rozpowszechnianie ulotek i plakatów, skierowanych głównie do młodzieży. Bujanowski był członkiem organizacji od sierpnia 1952, należał do zastępu "Lisów", posiadał pseudonim "Hamdi" [tak w aktach]. Został zatrzymany dn. 11.07.1953 podczas akcji likwidacyjnej w/w organizacji. Dn. 15.12.1953 WSR w Lublinie skazał Czesława Bujanowskiego na 12 lat więzienia - w tzw. procesie pokazowym. IPN Lu 08/105 t. 1 (O/114)
Akta śledcze Akta śledztwa przeciwko Czesławowi Bujanowskiemu, członkowi nielegalnej organizacji pn. "Pierwsza Trawnicka Drużyna Harcerska" (w aktach również "Trawnicki Związek Harcerstwa Polskiego"), do której należał w latach 1952-1953, posługiwał się ps. Hamdi (lub "Chamdi-Bej"). Został aresztowany dn. 11.07.1953 podczas akcji likwidacyjnej organizacji. Podczas śledztwa był wielokrotnie przesłuchiwany. Oskarżony o to, że "usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Poslkiego przez to, że brał czynny udział w kontrrewolucyjnej organizacji pod nazwą Związek Harcerstwa Polskiego, (...) gromadził i przekazywał wiadomości stanowiące tajemnicę państwową, (...) gromadził i przechowywał broń palną i amunicję". Sprawę wraz z aktem oskarżenia przekazano do Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie. Materiały zarchwizowano do nr Śl-8967, a w 1968 przerejestrowano do nr III/5200. IPN Lu 011/637 (III/5200 przerejestrowano z Śl-8967)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko Czesławowi Bujanowskiemu, oskarżonemu o to, że "w okresie od miesiąca sierpnia 1952 r. do dnia zatrzymania, tj. do 11.VII.1953 r. na terenie Trawnik gm. Jaszczów pow. Lublin usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego przez to, że brał czynny udział w kontrrewolucyjnej organizacji pod nazwą Związek Harcerstwa Polskiego jako zwykły członek i występował pod ps. "Chamdi-Bej", a także o gromadzenie i przekazywanie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową oraz o gromadzenie i przechowywanie broni palnej i amunicji. Dn. 15.12.1953 WSR w Lublinie uznał Cz. Bujanowskiego za winnego zarzucanych mu czynów i skazał go na 12 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat oraz przepadek całego mienia. Następnie karę złagodzono na mocy amnestii do 4,5 roku. Dn. 18.11.1956 został zwolniony z więzienia. IPN Lu 31/312 (Sr 440/53)
Akta śledcze Akta śledztwa przeciwko członkom nielegalnej organizacji pn. "Pierwsza Trawnicka Drużyna Harcerska" (w aktach istnieje również nazwa "Związek Harcerstwa Poskiego") działającej w latach 1950-1953 w Trawnikach, gm. Jaszczów, pow. Lublin. Czesław Bujanowski należał do w/w organizacji od września 1952 do kwietnia 1953. Został zatrzymany 11.07.1953 podczas akcji likwidacyjnej. IPN Lu 011/635 (III/5198)
Akta śledcze Akta w sparwie działalności nielegalnej organizacji pn. "Pierwsza Trawnicka Drużyna Harcerska" (Związek Harcerstwa Polskiego). Materiały złożono do archiwum pod nr Śl- 8982, a następnie włączono do materiałów operacyjnych zarchiwizowanych do nr II/1432. IPN Lu 09/671 t. 3 (II/1432)
Akta sądowe Akta sprawy karnej przeciwko innym członkom nielegalnej organizacji pn. "Pierwsza Trawnicka Drużyna Harcerska" (Związek Harcerstwa Polskiego). Cz. Bujanowski występuje w materiałach jako świadek. IPN Lu 31/325 (Sr 454/53)
Akta penitencjarne Zapis w "Księdze Głównej Więźniów" Więzienia na Zamku w Lublinie pod poz. 44/54 dot. Czesława Bujanowskiego, z którego wynika, że w/w został osadzony w dn. 13.01.1954 na podst. nakazu Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie (Sr 440/54). Dn. 2.02.1954 przeniesiony do Więzienia w Chełmie (w dalszym okresie uwięzienia Cz. Bujanowskiego zmieniono ponownie miejsce jego osadzenia). IPN Lu 3/34, poz. 44/54
Sprawa agenturalnego sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany w ramach sprawy agenturalnego sprawdzenia nr 502 założonej na byłych członków podziemnej organizacji "Pierwsza Trawnicka Drużyna Harcerska", którzy po wyjściu z więzienia w 1959 byli podejrzani o "wznowienie wrogiej działalności przeciwko PRL". Dn. 6.08.1960 sprawę przekwalifikowano na SOS i przerejestrowano do nr 48. Materiały złożono do archiwum dn. 12.09.1968 pod nr II/1432. IPN Lu 09/671 t. 4 (II/1432)
Charakterystyka nr 126 Charakterystyka nr 126 nielegalnej organizacji pn. "Pierwsza Trawnicka Drużyna Harcerska" działającej w latach 1950-1953 na terenie b. pow. Lublin - opracowanie sporządzone przez Służbę Bezpieczeństwa. IPN Lu 0136/213 (116/224) i IPN Lu 0136/214 (116/214)
.