Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław
Nazwisko: Mazurkiewicz
Miejsce urodzenia: Stanisławów
Data urodzenia: 06-04-1939
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Dorota


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Wiesław Mazurkiewicz był rozpracowywany przez SB z powodu działalności w strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie Kombinatu HiL w latach 1981-1989. Został zarejestrowany 27.11.1981 pod nr KR 25201. Brał udział w strajku 13.12.1981 na HiL. Następnie internowany, wielokrotnie zatrzymywany. Materiały operacyjne na W. Mazurkiewicza przekształcono 14.02.1986 w SOR krypt. "Obrońcy". Był Przewodniczącym TKZ NSZZ "S" w Walcowni Blach Kombinatu HiL, członkiem TKRH, i działaczem Komitetu Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania Polityczne „S” Regionu Małopolska. Rozpracowanie zakończono po wyjeździe emigracyjnym w 1988. Materiały SOR "Obrońcy" zniszczono 31.12.1989 w jednostce operacyjnej. Akta KR 25201 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego. W. Mazurkiewicz występuje w dokumentacji osób internowanych. Dokumentacja zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Akta kontrolno-śledcze Wiesław Mazurkiewicz został zatrzymany 01.05.1985, w trakcie zajść ulicznych w Nowej Hucie. Zwolniony 03.05.1985. IPN Kr 07/5334 (5657/III)
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze dotyczące próby zainicjowania pochodu po nabożeństwie w Katedrze Wawelskiej 31.08.1985. Wiesław Mazurkiewicz został zatrzymany i ukarany przez kolegium d/s wykroczeń karą 50 tys. zł. Zwolniony z aresztu 08.09.1985. IPN Kr 07/5344 (5673/III-gr.)
Akta kontrolno-śledcze Akta Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie w sprawie strajku na Kombinacie HiL w okresie 26.04.1988 do 05.05.1988. Wiesław Mazurkiewicz został aresztowany tymczasowo 06.05.1988 i oskarżony z art. 282a kk o udział i kierowanie strajkiem. Zwolniony 16.05.1988. Postępowanie wobec W. Mazurkiewicza umorzono 15.11.1988. IPN Kr 07/5522, t. 1-6 (5987/III-gr.), IPN Kr 096/1206 (5987/III-gr.) mkf.
Akta prokuratorskie Wiesław Mazurkiewicz był jednym z organizatorów strajku w Hucie im. Lenina w okresie 26.04-05.05.1988. Zatrzymany 05.05.1988. Tymczasowo aresztowany 06.05.1988. Uchylono środek zapobiegawczy w postaci aresztu 16.05.1988 dzięki poręczeniu społecznemu. W dniu 15.11.1988 Prokurator Wojewódzki w Krakowie umorzył warunkowo prowadzone postępowanie. IPN Kr 303/303 (II Ds 42/88)
Akta sądowe Akta dotyczące przywrócenia do pracy i wypłaty odszkodowania za czas pozostawania bez pracy Wiesława Mazurkiewicza. Zwolniony z Kombinatu HiL 06.09.1983 bez wypowiedzenia, z przyczyn politycznych. Decyzją Komisji z 09.11.1983 W. Mazurkiewicz został przywrócony do pracy, oraz otrzymał odszkodowanie za okres pozostawania bez pracy. IPN Kr 4/1746 (I P 1456/83)
Akta internowanego Akta internowanego Wiesława Mazurkiewicza. Został zatrzymany 16.12.1981. Brał udział w strajku w Kombinacie HiL. Internowany decyzją nr 384 KWMO w Krakowie 18.12.1981. Osadzony w Rzeszowie-Załężu. Zwolniony decyzją nr 142 KWMO w Krakowie z 02.07.1982. IPN Kr 076/80 (16057/II)
Akta internowanego Akta internowanego Wiesława Mazurkiewicza. Zatrzymany 16.12.1981. Internowany 18.12.1981 decyzją nr 384 KWMO w Krakowie. Przewieziony do OO Rzeszów-Załęże 30.12.1981. Zwolniony 02.07.1982. IPN Rz 52/478
Akta penitencjarne Wiesław Mazurkiewicz został zatrzymany 16.08.1982 Tymczasowo aresztowany 18.08.1982 i osadzony w AŚ w Krakowie. Oskarżony o stawianie oporu funkcjonariuszom MO. Decyzją Prokuratury Rejonowej dla Dz. Kraków-Nowa Huta 28.09.1982 umorzono postępowanie. Zwolniony 29.09.1982. IPN Kr 081/228 (38/998/82/a)
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany w okresie 06.05.1988-16.05.1988 w związku z oskarżeniem o organizowanie i kierowanie akcją protestacyjną w Hucie im. Lenina w Krakowie. Zwolniony z aresztu decyzją Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie 16.05.1988. IPN Kr 081/554 (38/331/88)
Akta paszportowe Akta paszportowe Wiesława Mazurkiewicza. Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do WKŚ nr Z-6894/82 wniesione przez Wydział III-A KWMO w Krakowie z powodu działalności w NSZZ "Solidarność". Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do WKŚ nr Z-0954/88 na okres 17.06.1988 do 01.07.1989 w związku z udziałem w strajku na Kombinacie HiL. Zastrzeżenia anulowano po wyjeździe na pobyt stały do USA w 1988. Brak oryginalnych akt paszportowych, zachowała się karta zastępcza z której odtworzono sygnaturę akt paszportowych. Akta paszportowe połączono 30.09.1988 z aktami cudzoziemca. Od tego czasu traktowany jako cudzoziemiec przez władze PRL. IPN Kr 37/222654 (EAKR 222654)
.