Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Andrzej
Nazwisko: Rajpert
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 30-09-1957
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka 534/12, zarządzenie z dn. 17.05.2013 dot. Jerzego Rajperta. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdąTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Jerzy Rajpert, student IV roku Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w wyniku śledztwa, prowadzonego w dn. od 4 do 25.01.1982 przez Prokuraturę Rejonową dla miasta Lublina (sygn. akt 4 Ds.18/82/S), został dn. 25.01.1982 oskarżony o to, że „w dniach 13 i 14 grudnia 1981 r. w Lublinie po ogłoszeniu stanu wojennego w kraju kontynuował działalność w zawieszonym Niezależnym Zrzeszeniu Studentów powołując z innymi osobami komitet strajkowy, a następnie jako członek tegoż komitetu kierował strajkiem okupacyjnym w domach studenckich UMCS w Lublinie”, tj. o czyn przewidziany w art. 46 ust. 1 i 2 Dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Lublinie (sygn. II Ko 20/82) dn. 2.03.1982 uznany winnym zarzucanych mu czynów i skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata; w tym okresie miał podlegać nadzorowi rektora UMCS oraz Dziekana Wydz. Prawa i Administracji. IPN Lu 225/4 (II Ko 20/82) t. 1-2
Akta penitencjarne Akta osobowe tymczasowo aresztowanego. Przewieziony do Aresztu Śledczego dn. 18.01.1982 na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej dla miasta Lublina z dn. 17.01.1982. Zwolniony na mocy wyroku Sądu Wojewódzkiego w Lublinie z dn. 2.03.1982. IPN Lu 23/343 (7/82)
Akta sądowe Akta rozprawy rewizyjnej wszczętej na podstawie wniosku adwokata z dn. 28.04.1982 o uniewinnienie oskarżonego. Sąd Najwyższy Izba Karna dn. 7.07.1982 utrzymał w mocy zaskarżony wyrok Sądu Wojewódzkiego w Lublinie. IPN BU 754/12 (V KR 96/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie jako aktywy działacz NZS na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz uczestnik strajków studenckich. W ramach podjętych czynności operacyjnych dn. 19.03.1982 zastrzeżono wyjazdy do wszystkich krajów świata. Po ukończeniu studiów w 1982 r. Jerzy Rajpert zamieszkał i podjął pracę w Żorach. KE zakończono, sprawę przesłano do dalszego prowadzenia, zgodnie z miejscem zamieszkania. IPN Ka 230/6907 (43774/II), IPN Ka 0169/1648 (mf 43774/2)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dalsza kontrola operacyjna byłego aktywnego działacza NZS na uczelni. W ramach prowadzonej sprawy wykorzystano osobowe źródła informacji, zastrzeżono wyjazdy do wszystkich krajów świata i przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Sprawę zakończono dn. 21.09.1989 z powodu zmiany sytuacji politycznej w kraju; dn. 17.11.1989 wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej. Akta zmikrofilmowano i przeznaczono do zniszczenia. Materiały o sygn. IPN Ka 230/6907 odzyskano z makulatury i włączono do zasobu IPN Katowice. IPN Ka 230/6907 (43774/II), IPN Ka 0169/1648 (mf 43774/2)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata począwszy od marca 1982 r. (nr Z-I-1014/84) z powodu członkowska w NZS UMCS oraz udziału w strajkach studenckich. IPN Ka 206/22822 (EAZO 22822, dawniej EAGL 4987)
Akta sądowe Dn. 9.04.1993 Minister Sprawiedliwości wniósł rewizję od wyroku z dn. 2.03.1982 i 7.07.1982. Dn. 20.05.1993 (sygn. II KO 20/93) Sąd Najwyższy Izba Karna w Warszawie uniewinnił w/w od przypisanego mu czynu. IPN Lu 225/4 (II Ko 20/82) t. 1-2
.