Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Mierzejewski
Miejsce urodzenia: Zabiele
Data urodzenia: 03-11-1905
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Waleria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Sprawa prowadzona w okresie od 1947 do 1955 w celu kontroli W. Mierzejewskiego, który był „podejrzany o przynależność do AK i WiN jako oficer ps. »Łapa«, na terenie pow. Ostrołęka, pełnił funkcję komendanta placówki”. Materiały o sygn. 6312/II zniszczono w 1987, zachował się mikrofilm. IPN Bi 0089/1091 (1097/2)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Przedmiotowa sprawa nie dotyczy W. Mierzejewskiego, zachowała się w niej jedynie karta Mkr-2 skierowana z KWMO Olsztyn do Biura „C” MSW w Warszawie datowana na 03.05.1983 zawierająca zapis, iż W. Mierzejewski był podejrzany o przynależność do AK i WiN. IPN Bi 083/123/1-2 (13540/II)
.