Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leopold
Nazwisko: Malinowski
Miejsce urodzenia: Nowa Wieś
Data urodzenia: 16-03-1919
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Aleksandra


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie przeciwko członkom NSZ działającym na terenie gminy Trzcianne (pow. Białystok). L. Malinowski został aresztowany w dn. 05.02.1946 we wsi Zubole przez funkcjonariuszy PUBP Białystok jako podejrzany o przynależność do NSZ oraz „nielegalne posiadanie broni”. W toku śledztwa ustalono, że od stycznia 1946 posługując się ps. "Piorun" należał do organizacji NSZ kierowanej przez dowódcę o ps. "Jabłko". Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia w dn. 04.03.1946. IPN Bi 015/608 (KSL-1868, 1093/III), IPN Bi 033/155/1.
Akta sądowe Akta w sprawie przeciwko między innymi L. Malinowskiemu, który w dn. 04.03.1946 został oskarżony o to, że „w czasie od stycznia 1946 do dnia aresztowania tj. 05.02.1946 należał do nielegalnej organizacji NSZ" będącej pod rozkazami dowódcy o ps. „Jabłko”, która to organizacja "gwałtem dąży do obalenia ustroju państwa oraz, że od dn. 29.01.1946 do dnia aresztowania posiadał nielegalnie broń palną”. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dn. 03.04.1946 uznany został winnym tego, iż w okresie 03.01.1946-05.02.1946 należał do NSZ na terenie wsi Nowa Wieś (gmina Trzcianne) i przechowywał bez zezwolenia broń za co został skazany na łączną karę 6 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych przez 3 lata. Od dnia zatrzymania tj. 05.02.1946 przebywał w Więzieniu w Białymstoku i Więzieniu we Wronkach. Zwolniony w dn. 23.05.1947 na podstawie postanowienia o zastosowaniu amnestii z dn. 22.02.1947. IPN Bi 212/588 (R. 203/46), IPN Bi 033/164.
Akta penitencjarne W okresie: 21.05.1946-23.05.1948 osadzony w Centralnym Więzieniu we Wronkach. IPN Po: 3/55, 3/56, 3/67, 3/68
Charakterystyka Charakterystyka nr 47 „nielegalnej reakcyjnej organizacji pn. »Narodowe Zjednoczenie Wojskowe« krypt. »Bałtyk« pow. Białystok”. Organizacja powstała w miesiącach: kwiecień-maj 1945, działała do 1947 roku. W skład NZW weszły: Narodowe Siły Zbrojne, Narodowa Organizacja Wojskowa oraz część członków byłej Armii Krajowej. Zasięgiem działania obejmowała zachodnią część powiatu białostockiego, a głównym jej celem było odzyskanie niepodległości pod hasłem „O wolną, katolicką i narodową Polskę”. L. Malinowski występuje w kwestionariuszu osobowym członka NZW krypt. „Bałtyk” pow. Białystok sporządzonym w dn. 12.05.1973 jako jej szeregowy członek. Aresztowany w dn. 05.02.1946 przez PUBP Białystok i skazany przez WSR w Białymstoku na 6 lat więzienia. IPN Bi 019/87/1-4 (2/37)
.