Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Tadeusz
Nazwisko: Marchwiński
Miejsce urodzenia: Osięciny
Data urodzenia: 06-02-1945
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa krypt. "Edytor" nr rej. 8762 była prowadzona w okresie od 04.05.1976 do 11.01.1990 przez Wydz. III KWMO/WUSW Olsztyn, została założona w celu operacyjnej ochrony Wydawnictwa "Pojezierze" w Olsztynie. Dn. 23.02. 1988 została przekwalifikowana na SO krypt. "Parnas" i objęła ochroną operacyjną całe olsztyńskie środowisko kultury. Roman Marchwiński – kierownik redakcji i zastępca redaktora naczelnego w Wydawnictwie Pojezierze był rozpracowywany w sprawie z powodu, że od około 1985 prezentował "negatywną" postawę polityczną, krytykował postępowanie władz, które nie odwołały pochodu 1-majowego pomimo katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu, manifestował postawę religijną, "demonstracyjnie" chodził do kościoła, odwiedzał religijne miejsca kultu, w jego wypowiedziach pojawiały się akcenty pro kościelne. IPN Bi 086/235/1-11 (1018/IV).
W aktach paszportowych znajdują się m.in. informacje dotyczące odebrania w dn. 04.09.1987 Romanowi T. Marchwińskiemu paszportu służbowego na wyjazd na Międzynarodowe Targi Książki w Moskwie odbywające się w dn. 07-12.09.1987. Decyzja o odebraniu paszportu została podjęta we wrześniu 1987 przez Wydz. III WUSW w Olsztynie z powodu, że: „Wymieniony R. Marchwiński od dłuższego okresu prezentuje negatywną postawę polityczną oraz zaczął ujawniać demonstracyjnie postawę proklerykalną. W grudniu 1986 r. wyjeżdżał służbowo do Wilna i jak sam określił wyjazd ten traktował jak pielgrzymkę do Ostrej Bramy. Po powrocie refleksje na ten temat połączone z elementami politycznymi szeroko rozpowszechniał w środowisku zawodowym”. IPN BU 1386/474998 (EAPP 474998).
.