Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Jacenty
Nazwisko: Setnik
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 20-01-1948
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Polonista" nr rej. 8422 dn. 3.12.1968. Dn. 30.10.1969 przerejestrowany do SOS krypt. "Elita" nr rej. 10227. Akta brak; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany od 30.10.1969 w ramach sprawy krypt. "Elita" założonej na członków tzw. sekcji młodzieżowej w lubelskim oddziale PAX, którzy "w sposób wrogi i tendencyjny oceniali sytuację polityczną w kraju na płaszczyźnie gospodarczej i kulturalnej" podczas organizowanych przez PAX prelekcji i dyskusji. Dn. 28.08.1970 SOS przekwalifikowano na SOR. Dn. 20.01.1971 Ryszard Setnik został zatrzymany na 48 godz., a następnie przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Sprawę zakończono 6.02.1973, a materiały zarchiwizowano do nr III/6480, które dn. 20.07.1988 zmikrofilmowano i zniszczono za protokołem brakowania akt nr 125/88 z dn. 31.12.1988. Zachował się mikrofilm. IPN Lu 0229/180 (MF 6480/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany dn. 16.12.1988 pod nr 3761 jako główny figurant SOR krypt. "Langusta" dot. relegalizacji NSZZ "Solidarność" na UMCS w Lublinie. Ryszard Setnik był przewodniczącym grupy roboczej powstałej w w/w celu. Dn. 2.04.1989 powołano Komitet Obywatelski Województwa Lubelskiego "Solidarności", w skład którego wszedł R. Setnik. Po zalegalizowaniu związku sprawę zakończono, a materiały złożono do Archiwum Wydz. "C" WUSW w Lublinie pod nr II/11642. IPN Lu 0264/12 (II/11642), IPN Lu 0229/1224 (MF 11642/2)
Akta administracyjne Materiały zawierają meldunki operacyjne Wydz. III Departamentu III MSW dot. środowiska akademickiego i uczniowskiego w Lublinie, m.in. meldunki do sprawy krypt. "Langusta" nr rej. 37861. IPN BU 01232/42
.