Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-08-2022 07:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Edward
Nazwisko: Wojcieszczuk
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 24-06-1951
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Czesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe W aktach paszportowych znajduje się informacja o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę nr Z-I-2970/82/A, które anulowano dn. 27.12.1984. IPN Lu 0307/8520 (EALU 14048)
Akta operacyjne Materiały dot. działalności NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych w okresie stanu wojennego. Większość materiałów została zniszczona za protokołem brakowania akt z dn. 13.09.1989. Materiały zachowane częściowo pod sygn. IPN Lu 020/638 (II/10190)
Akta internowanego Internowany dn. 13.12.1981 na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Lublinie, z powodu tego, że "publicznie nawoływał do nieposłuszeństwa ustawom i innym prawnym rozporządzeniom naczelnych organów państwowych". Umieszczony w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie. Dn. 19.03.1982 uchylono decyzje o internowaniu. IPN Ra 77/139
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Po zwolnieniu z internowania objęty kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Zawiedziony" nr rej. 27729. J. Wojcieszczuk był doradcą prawnym Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego oraz inicjatorem założenia NSZZ "Solidarność" na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie. W materiałach znajduje się zastrzeżenie wyjazdu za granicę na okres od 10.03.1982 do 10.03.1984 wydane na wniosek Wydz. III KWMO Lublin. W toku kontroli "niestwierdzono, aby w/w kontynuował wrogą bądź szkodliwą działalność". Dn. 19.01.1987 zakończono prowadzenie kwestionariusza. IPN Lu 0229/992 (MF 11023/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w SOR krypt. "Langusta" dot. relegalizacji NSZZ "Solidarnośc" w na UMCS w Lublinie. Jan Wojcieszczuk był członkiem Komitetu Obywatelskiego Województwa Lubelskiego powołanego dn. 2.04.1989. IPN Lu 0264/12 (II/11642), IPN Lu 0229/1224 (MF 11642/2)
Akta administracyjne Materiały zawierają meldunki operacyjne Wydz. III WUSW w Lublinie przesłane do Wydz. III Departamentu III MSW dot. środowiska akademickiego i uczniowskiego w Lublinie, m.in. meldunki do sprawy krypt. "Langusta" nr rej. 37861, w których występuje J. Wojcieszczuk. IPN BU 01232/42
.