Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Brzozowski
Miejsce urodzenia: Tomaszów Lubelski
Data urodzenia: 29-09-1949
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Zapis pod poz. 35 w wykazie rozmów ostrzegawczych dot. Piotra Brzozowskiego z informacją o przeprowadzeniu w dn. 14.12.1981 rozmowy ostrzegawczej. PN Lu 0276/196
Akta administracyjne Materiały zawierają meldunki Wydz. III WUSW w Lublinie przesłane do Wydz. III Departamentu III MSW dot. środowiska akademickiego i uczniowskiego w Lublinie, m.in. meldunki dot. SOR "Langusta" nr rej. 37861, w których występuje Piotr Brzozowski. IPN BU 01232/42
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany dn. 16.12.1988 pod nr 37861 jako osoba do SOR krypt. "Langusta" dot. próby relegalizacji NSZZ "Solidarność" na UMCS w Lublinie. Piotr Brzozowski wszedł w skład grupy roboczej d/s relegalizacji związku, pełnił w niej funkcję sekretarza. Po zalegalizowaniu "Solidarności" sprawę zakończono. IPN Lu 0264/12 (II/11642), IPN Lu 0229/1224 (MF 11642/2)
.