Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Joanna Dorota
Nazwisko: Piłat
Nazwisko rodowe: Osiadacz
Miejsce urodzenia: Przemyśl
Data urodzenia: 02-05-1967
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Meldunki Wydz. III WUSW w Lublinie przesłane do Wydz. III Dep. III MSW dot. środowiska akademickiego i uczniowskiego w Lublinie. Joanna Piłat [Osiadacz] występuje w meldunku nr 183 z dn. 10.04.1989 jako członek Komisji Uczelnianej NZS na UMCS w Lublinie. IPN BU 01232/42
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywana w ramach SOR krypt. "Suwerenni" nr rej. 35990 dot. Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UMCS w Lublinie. Joanna Piłat (wtedy Osiadacz) była powołana w skład Komisji Uczelnianej NZS i pełniła funkcję skarbnika. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej w styczniu 1990. Zachowały się meldunki operacyjne przesłane w tej sprawie przez Wydz. III WUSW Lublin do Wydz. III Dep. III MSW - sygn. IPN BU 01232/42. Materiały wybrakowano; wpis na podst. zapisów kartot.-ewidenc. i akt o sygn. IPN BU 01232/42
Akta administracyjne Występuje w informacjach przesłanych z Gabinetu Dyrektora Przewodniczącego Rady Państwa dot. Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Lublinie - w wykazie członków NZS na UMCS w Lublinie. IPN BU 2521/7
.