Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław Kazimierz
Nazwisko: Dziwisiński
Miejsce urodzenia: Puławy
Data urodzenia: 02-03-1965
Imię ojca: Lesław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Materiały zawierają meldunki operacyjne Wydz. III WUSW w Lublinie przesłane do Wydz. III Departamentu III MSW w sprawie środowiska akademickiego i uczniowskiego w Lublinie, m.in. meldunki do sprawy krypt. "Suwerenni" nr rej. 35890, w których występuje Jarosław Dziwisiński, członek NZS na Akademii Rolniczej w Lublinie. IPN BU 01232/42
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Suwerenni" nr rej. 35990 dot. Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Lublinie. Jarosław Dziwisiński, jako student weterynarii na Akademii Rolniczej, był przewodniczącym Komisji Uczelnianej NZS. Mat. zniszczono w jednostce operacyjnej; wpis na podst. akt o sygn. IPN BU 01232/42
Akta administracyjne Materiały Wydz. III Departamentu III MSW związane z rejestracją Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Lublinie (po porozumieniach Okrągłego Stołu). Jarosław Dziwisiński występuje w wykazie założycieli NZS na Akademii Rolniczej w Lublinie. IPN BU 2521/7
.