Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Władysław
Nazwisko: Wilczyński
Miejsce urodzenia: Otwock
Data urodzenia: 07-10-1959
Imię ojca: Adam
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw na terenie Politechniki Szczecińskiej. IPN Sz 0013/261 (14413/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Kolportaż nielegalnych wydawnictw na terenie Politechniki Szczecińskiej. IPN Sz 0053/177 (14887/3 mf)
Akta kontrolno śledcze Kolportaż nielegalnych wydawnictw w Domu Studenckim Politechniki Szczecińskiej. IPN Sz 0013/398, IPN Sz 0054/10 (14887/III, 14887/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła nielegalnego spotkania w dn. 07.01.1986 w Domu Studenta „Belferek” z „działaczem struktur podziemnych”. G. Wilczyński nie został zarejestrowany w sprawie jako figurant, jednak z dokumentów wynika, że był on co najmniej w wyraźnym zainteresowaniu służb w związku ze wspomnianym spotkaniem. IPN Sz 0053/59 (16409/2 mf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kolportaż nielegalnych wydawnictw na terenie Politechniki Szczecińskiej. IPN Sz 0053/376 (16823/2 mf)
Akta operacyjne Doniesienia tajnego współpracownika ps. "Oscar" dot. Grzegorza Wilczyńskiego. IPN Sz 0010/1444 (49302/I)
Teczka TW W aktach znajduje się doniesienia TW „Pomocnik” dotyczące Grzegorza Wilczyńskiego z 25.01.1985. IPN Sz 0010/361 t. 2, 4 (44521/I)
.