Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alfons
Nazwisko: Racis
Miejsce urodzenia: Jasionowo
Data urodzenia: 29-09-1929
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Weronika


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Zatrzymany w dn. 5.07.1952 przez PUBP Suwałki za współpracę z oddziałem "Burdyna". Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia w dn. 19.07.1952. W dniu 28.07.1952 sprawę przekazano Wojskowej Prokuraturze Rejonowej w Białymstoku. Materiałów o sygn. DO- 19247, 18547 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe Akta w sprawie przeciwko Alfonsowi Racisowi zatrzymanemu w dn. 5.07.1952 przez funkcjonariusza PUBP w Suwałkach, a następnie oskarżonemu o to, że we wrześniu lub październiku i grudniu 1950 oraz we wrześniu 1951 na terenie własnych zabudowań we wsi Jasionowo pow. Suwałki mając trzykrotną wiarygodną wiadomość o pobycie członków oddziału „Bladego” nie zawiadomił o tym władzy. Wyrokiem WSR w Białymstoku z dn. 29.08.1952 skazany na trzykrotną karę więzienia 1 roku i 6 miesięcy. Za zbiegnięcie się przestępstwa skazany na łączną karę 2 lat więzienia. Najwyższy Sąd Wojskowy w dn. 30.09.1952 utrzymał w mocy ww. wyrok. Postanowieniem WSR w Białymstoku z dn. 6.02.1953 na mocy amnestii z dn. 22.11.1952 złagodzono Alfonsowi Racisowi karę łączną do 1 roku i 3 miesięcy więzienia. Od dnia zatrzymania osadzony w Więzieniu w Suwałkach, Sosnowcu-Radocha i Mysłowicach. Zwolniony warunkowo z OP Mysłowice w dn. 21.07.1953. IPN Bi 212/4820 (Sr 531/52)
Charakterystyka Akta dotyczą oddziału podziemia niepodległościowego AK/WiN pod dowództwem „Komara-Bladego” zorganizowanego w maju 1949 na terenie pow. Suwałki, Augustów, Olecko, Gołdap i Węgorzewo. Oddział był podzielony na patrole, z których jednym dowodził „Blady”, a drugim „Edward-Mroźny, „Kabel-Poręba”. W drugiej połowie 1951 po śmierci „Bladego” dowództwo objął „Poręba”. W październiku 1951 oddział podzielono na 3 patrole. Działalność przejawiał w kolportażu wrogich ulotek oraz stosowaniu akcji przeciw członkom partii, ZMP i administracji państwowej. W maju 1949 PUBP Suwałki założył sprawę operacyjnego sprawdzenia przeciwko oddziałowi i powołano grupy operacyjne do jego likwidacji. W aktach zachował się kwestionariusz osobowy na pomocnika oddziału „Bladego” z dn. 21.05.1975 dotyczący Alfonsa Racisa. Ww. od września 1950 do września 1951 we wsi Jasionowo pow. Suwałki w swych zabudowaniach trzykrotnie kwaterował członków oddziału „Bladego” i nie zameldował o tym organów ścigania. IPN Bi 019/135, IPN Bi 019/5/3(1/5)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona w związku z tworzeniem się na terenie byłego województwa suwalskiego nieformalnych struktur samorządowych pod nazwą „Solidarność Wiejska” związanych z ogniwami MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach. Ochrona operacyjna miała na celu „rozpoznanie kierunków i tendencji rozwojowych oraz niedopuszczenie do przenikania do tych ogniw elementów antysocjalistycznych oraz byłych działaczy PSL”. Alfons Racis został zarejestrowany do sprawy w dn. 27.10.1981 pod nr 2581 jako aktywny działacz NSZZ RI „Solidarność”. IPN Bi 01/54 (54/IV)
.