Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Domagała
Miejsce urodzenia: Równe
Data urodzenia: 09-05-1934
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Natalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Ryszard Domagała został zarejestrowany 09.01.1982 pod nr KR 25758 przez Wydział V KWMO w Krakowie. Był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Zajezdnia", nr rej. KR 25255 w związku z organizacją i kierowaniem akcją protestacyjną w Zakładzie Eksploatacyjnym Autobusów MPK w Krakowie-Czyżynach. Został internowany, a następnie aresztowany i skazany w trybie doraźnym na 2 lata więzienia. Materiały sprawy złożono 28.07.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15626/II-gr. Akta zniszczono w październiku 1989. Akta 15626/II-gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie, w sprawie strajku na zajezdni MPK w Krakowie-Czyżynach w dniach 13.12.1981 do 15.12.1981. Ryszard Domagała oskarżony o czynny udział w strajku, i kontynuowanie działalności związkowej. W dniu 11.01.1982 postępowanie skierowano wraz z aktem oskarżenia do sądu. Skazany 13.01.1982 przez Sąd WOW na karę 2 lat więzienia. IPN Kr 07/5199 (5450/III)
Akta prokuratorskie Ryszard Domagała został oskarżony o zorganizowanie 13 grudnia 1981 strajku w MPK w Krakowie. Skazany 13.01.1982 przez Sąd WOW na 2 lata pozbawienia wolności. IPN Kr 97/787 (Pg Śl II 1/81)
Akta sądowe Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 13.01.1982 w trybie doraźnym skazał Ryszarda Domagałę na podstawie art. 46 ust. 1 w zb. z ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym na karę dwóch lat pozbawienia wolności, za udział w akcji strajkowej na MPK w Krakowie i kontynuowanie działalności związkowej po ogłoszeniu stanu wojennego. Uchwałą Rady Państwa 15.03.1983 postanowiono zastosować prawo łaski przez warunkowe zwolnienie. Sąd WOW 04.10.1983 darował całość kary na mocy amnestii. IPN BU 1357/15 (SoW. 19/81)
Akta internowanego Na podstawie decyzji nr 347 KWMO w Krakowie internowany 15.12.1981, i umieszczony w ośrodku odosobnienia w Nowym Wiśniczu. Internowanie zamieniono 18.12.1981 na areszt tymczasowy, w wyniku prowadzonego śledztwa w trybie doraźnym o spowodowanie strajku w MPK. IPN Kr 076/34 (16000/II)
Akta paszportowe Akta paszportowe Ryszarda Domagały. Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata nr Z-6862 w okresie 05.01.1982-05.01.1984 wniesione przez Wydział V KWMO w Krakowie. IPN Kr 37/222639 (EAKR 222639)
.