Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Krywult
Miejsce urodzenia: Kozy
Data urodzenia: 25-01-1957
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Monika


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR została założona na fakt „wrogiej działalności w środowisku” i dotyczyła „produkcji i kolportowania ulotek przez tzw. Regionalną Komisję Wykonawczą Trzeci Szereg NSZZ ‘Solidarność’”. Ww. został zarejestrowany do sprawy w dn. 18.01.1984. W dn. 23.08.1984 akta SOR przekazano do archiwum. W dn. 15.01.1990 akta sprawy zostały „wybrakowane” przez Wydział Ochrony Gospodarki WUSW Bielsko-Biała. Materiały o sygn. 1812/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze Śledztwo RSD-4/83 nadzorowane przez Prokuraturę Wojewódzką w Bielsku-Białej (sygn. Ds-9/83), prowadzono w sprawie „kontynuowania działalności przez zdelegalizowany związek NSZZ >Solidarność< na terenie woj. bielskiego”. W związku z prowadzonym śledztwem w dn.12.12.1983 w miejscu zamieszkania i pracy ww. przeprowadzono przeszukanie. Ww. został zatrzymany i oskarżony o to, że w okresie od wiosny 1982 do października 1983 r. w Bielsku-Białej, prowadził działalność w ramach konspiracyjnych struktur zdelegalizowanego związku >Solidarność< poprzez druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw oraz kierowanie Tymczasową Komisją Zakładową >Solidarność< na terenie Fabryki Samochodów Małolitrażowych, a następnie tymczasowo aresztowany. W ramach śledztwa, które zakończono w dn.12.04.1984, przesłuchano 86 świadków i aresztowano 12 osób. Akta przekazano do archiwum w dn.17.02.1986. IPN Ka 013/120 t. 1-19 (542/III)
Akta prokuratora Śledztwo Ds. 9/83/S zostało wszczęte przez Prokuraturę Wojewódzką w Bielsku-Białej, postanowieniem z dn. 25.03.1983. Podjęte w toku śledztwa czynności procesowe ujawniły, że ww. prowadził działalność konspiracyjną w nielegalnych strukturach zdelegalizowanego NSZZ >Solidarność< poprzez druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw zawierających fałszywe wiadomości na temat PRL oraz wyszydzających jej naczelne organy, ww. kierował także Tymczasową Komisją Zakładową w FSM w Bielsku-Białej. W dn. 14.12.1983 zatrzymanemu przedstawiono zarzuty i tymczasowo aresztowano. Śledztwo zakończono w dn. 12.04.1984. IPN Ka 29/10 t. 1-26 (Ds. 9/83/S)
Akta sądowe W dn. 17.04.1984 do Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej skierowany został akt oskarżenia. Ww. został oskarżony o to, że w okresie od czerwca do grudnia 1983 r. brał udział w działalności nielegalnych struktur b. NSZZ „Solidarność” pod nazwą Trzeci Szereg NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie, których ustrój miał pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, sprawując funkcję przewodniczącego Tymczasowej Komisji Zakładowej w FSM, był odpowiedzialny za druk i rozpowszechnianie wydawnictw zawierających „fałszywe wiadomości odnośnie sytuacji wewnętrznej kraju i stosunków z państwami sprzymierzonymi mogące wyrządzić poważną szkodę PRL oraz treści wyszydzające i poniżające ustrój PRL i jej naczelne organy”, a nadto organizował zbiórki pieniężne. W dn. 25.07.1984 Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej (sygn. akt II K-13/84), działając na zasadzie ustawy z dn. 21.07.1984 o amnestii, umorzył postępowanie karne wobec ww. IPN Ka 178/11 t. 1-13 (II K 13/84)
Akta tymczasowo aresztowanego Dokumenty wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem ww., który od 15.12.1983 przebywał w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej, a od 21.05.1984 w Areszcie Śledczym w Krakowie. Zwolniony w dn. 1.06.1984 na podstawie postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej o uchyleniu aresztu tymczasowego. IPN Kr 081/444, IPN Kr 0139/99
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz Ewidencyjny założono, ponieważ ww. „był podejrzany o prowadzenie nielegalnej działalności w strukturach b. >Solidarności<”. Sprawę zakończono 23.02.1987 po przeprowadzeniu rozmowy profilaktycznej. W dn. 25.02.1987 kwestionariusz wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej. Materiały sprawy zostały zniszczone w Wydziale Ochrony Gospodarki WUSW Bielsko-Biała w dn. 15.01.1990. Materiały o sygn. 2712/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne W aktach znajdują się informacje dotyczące struktury i działalności „Trzeciego Szeregu NSZZ >Solidarność< Region Podbeskidzie” i innych organizacji z terenu Bielska-Białej. Ww. figuruje w aktach w związku z omówieniem działalności Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, w której pełnił od lipca 1982 do września 1983 roku funkcję przewodniczącego. IPN Ka 017/114 (BB/INF/118)
Materiały administracyjne Ww. występuje w aktach w związku z omówieniem działalności Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. IPN Ka 016/85 (BB/Śl-90)
Akta sądowe W dn. 23.07.1993 Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego rewizję nadzwyczajną od postanowień Sądu Wojewódzkiego Bielsku-Białej z dn. 25.07.1984 (sygn. akt II K 13/84). W dn. 5.12.1995 Sąd Najwyższy w Warszawie (sygnatura akt III KRN 222/93), po rozpatrzeniu sprawy Tadeusza Krywulta oskarżonego z art. 278 § 2 i 3 kk, 273 § 1 i 2 kk i innym, z powodu rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego na korzyść oskarżonego od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dn. 25.07.1984 (sygn. akt II K 13/84), uchylił zaskarżone postanowienie i umorzył postępowanie karne. IPN Ka 178/11
.