Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Olgierd Henryk
Nazwisko: Baehr
Miejsce urodzenia: Grajewo
Data urodzenia: 11-03-1927
Imię ojca: Marian
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Olgierd Baehr, z zawodu ekonomista, był inwigilowany przez SB w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "K-2" (nr rej. 14443). Był "podejrzany o działalność klerykalną", pełnił bowiem funkcję skarbnika w Klubie Inteligencji Katolickiej w Poznaniu. Akta te i inwigilacja ww. osoby były prowadzone przez SB z Wydz. III KW MO w Poznaniu w latach 1973-1974 (od 28 marca 1973 do 28 listopada 1974). Materiały złożono do archiwum pod sygn. 9061/II. Materiałów o nr arch. 9061/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Olgierd Baehr, wówczas pracownik naukowy Instytutu Krajowych Włókien Naturalnych w Poznaniu, był inwigilowany przez SB w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Docent” (nr rej. 28768). Był bowiem podejrzany o „utrzymywanie kontaktów o niewyjaśnionym charakterze z obywatelami krajów kapitalistycznych”. Ta operacyjna kontrola ww. pracownika miała też doprowadzić do "rozpoznania, czy figurant naruszył tajemnicę państwową bądź służbową". Akta te i inwigilacja Olgierda Baehra były prowadzone przez SB z Wydz. III "A" KW MO w Poznaniu od 16 listopada 1979 do 14 lipca 1981. Materiały zostały zarchiwizowane pod sygn. 10725/II. IPN Po 08/1171 (10725/II), IPN Po 0186/776/D (1035/2) mikrofilm.
Olgierd Baehr był inwigilowany przez poznańską SB w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „BO-1” (nr rej. 32923). Kontrolowany operacyjne z powodu podejrzeń o działalność klerykalną jako członek zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Poznaniu. Kwestionariusz był prowadzony przez SB z Wydz. IV KW MO w Poznaniu w latach 1982-1989 (od 8 maja 1982). Materiały zniszczono w roku 1989 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Olgierd Baehr był także inwigilowany przez poznańską SB z Wydz. III-1 WUSW w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Ruczaj” (nr rej. 39118). Sprawa ta w zapisach SB dotyczyła "prób podejmowanych przez b. >Solidarność< wykorzystywania KIK-u w Poznaniu do zaopatrywania jej w pomoc finansową i literaturę bezdebitową z Belgii". Olgierd Baehr występuje w tych materiałach z racji pełnienia funkcji prezesa KIK-u w Poznaniu. Akta te były prowadzone przez SB w latach 1988-1989 (od dnia 25.10.1988). Materiały złożono do archiwum pod sygn. 12603/II. IPN Po 0187/584 (12603/2) mikrofilm.
Występuje w aktach administracyjnych Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z lat 1961-1989. Jest wymieniony w materiałach związanych z nadzorem tego Wydziału nad działalnością KIK jako członek zarządu KIK (od dn. 28.11.1961 do 19.02.1962), skarbnik KIK (w latach 1971-1972) oraz prezes zarządu KIK (od 19.11.1985 do 18.10.1988). IPN Po 40/5 (3223/5), IPN Po 37/16 (4132/16).
Olgierd Baehr występuje jako "osoba przechodząca w sprawie" w aktach administracyjnych SB z Wydz. II WUSW Poznań z lat 1988-1989. Występuje w wykazie osób "posiadających kontakty z krajami kapitalistycznymi, bądź z obywatelami tych krajów przebywającymi na terenie PRL". IPN Po 06/297/9 (357/75).
.