Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Pełka
Miejsce urodzenia: Głowno
Data urodzenia: 08-12-1939
Imię ojca: Roman
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta tymczasowo aresztowanego - skazanego Dotyczy rozpowszechniania ulotek. IPN Wr 154/77 (667/9/82)
Akta kontrolne śledztwa Rozpowszechnianie ulotek. IPN Wr 028/58 (III-78)
Akta prokuratorskie Rozpowszechnianie ulotek IPN Wr 35/12 (PoŚl-II-16/81)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Prowadzenie nielegalnej działalności politycznej. Mat. o sygn. II-982 nie zachowały się (inf. na podst. karty E-14 i dziennika rejestracyjnego)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Wroga działalność w środowisku Mat. o sygn. II-1797 nie zachowały się (inf. na podst. karty E-14 i dziennika rejestracyjnego)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zorganizowanie nieformalnej grupy antysocjalistycznej Mat. o sygn. II-1061 nie zachowały się (inf. na podst. karty E-14 i dziennika rejestracyjnego)
.