Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Wydrycki
Miejsce urodzenia: TURZEC
Data urodzenia: 18-08-1923
Imię ojca: Adam
Imię matki: Olga
Znany/a też jako:
Aleksander Wydrzycki

Aleksander Wydzycki


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta konrolne śledztwa Aleksander Wydrycki jako członek AK, pseud. "Granit" został aresztowany 12.01.1946 przez PUBP w Augustowie i osadzony w więzieniu w Białymstoku. Wszczęte 15.01.1946 w jego sprawie śledztwo zostało zakończone 23.02.1946 sporządzeniem aktu oskarżenia i skierowaniem sprawy do sądu. IPN Bi 07/513 (1273/III, KSL-1968; Pr.g.170/46)
Akta sądowe Oskarżony o przynależność do AK, w której brał czynny udział przez m.in. redagowanie i rozpowszechnianie antypaństwowych ulotek. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 07.05.1946 został skazany na łączną karę 8 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych przez 5 lat. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie 19.06.1946 nie uwzględnił skargi rewizyjnej wniesionej od wyroku WSR-u przez Wydryckiego. Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku postanowieniem z 22.03.1947 na mocy amnestii złagodził orzeczoną karę do 5 lat więzienia. Karę pozbawienia wolności odbywał w więzieniu we Wronkach, do którego został przeniesiony 14.08.1946. Więzienie opuścił 12.01.1951. IPN Bi 212/642 (R261/46)
Akta penitencjarne W dniu 21.05.1946 Aleksandra Wydryckiego osadzono w Centralnym Więzieniu we Wronkach do którego został przetransportowany z więzienia w Białymstoku. Z Centralnego Więzienia we Wronkach zwolniony 12.01.1951. IPN Po 3/55-56, IPN Po 3/67-69
Materiały operacyjne Rejestrowany przez Wydział IV jako członek AK-WiN. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy na 8 lat więzienia z utratą praw obywatelskich na 5 lat. Materiały o sygn. DO-7417/55 zniszczono w 1968. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Charakterystyka W charakterystyce nr 92 organizacji Armia Krajowa Obywatelska, Komenda Obwodu na pow. Augustów, zachowała się informacja, iż Wydrzycki Aleksander, pseud. "Felek", "Cyceron", "Granit", jako redaktor Biura Informacji i Propagandy, "redagował, wypisywał i rozpowszechniał wszelkiego rodzaju wrogie ulotki" i w styczniu 1946 został aresztowany. IPN Bi 019/116/1-2 (2/54)
Akta sądowe Akta sprawy karnej dot. unieważnienia wyroku wydanego przez WSR w Białymstoku w dn. 07.05.1946 w sprawie Aleksnadra Wydryckiego. Wyrok WSR w Białymstoku z 07.05.1946 i postanowienie NSW w Warszawie z 19.06.1946 postanowieniem Sądu WOW w Warszawie z 11.12.1995 zostały unieważnione. IPN BU 1019/1309 (Cs.Un.352/95)
.