Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Naumiuk
Miejsce urodzenia: Czeberaki
Data urodzenia: 20-05-1920
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie nielegalnego przechowywania broni przeciwko Stanisławowi Naumiukowi i jego ojcu - Piotrowi Naumiukowi. Stanisław Naumiuk został zatrzymany dn. 12.01.1948 i po przesłuchaniach oskarżony o przechowywanie broni palnej bez zezwolenia władz (5 pistoletów, granat i amunicja). Część broni miał znaleźć, a część otrzymać od członka nielegalnej organizacji "WiN". Dn. 3.02.1948 zakończono śledztwo i przekazano akt oskarżenia do Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie, który skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano. IPN Lu 06/639 (III/3952, przerejstrowano z Śl-34488 i Śl-34489)
Akta sądowe Akta w sprawie nielegalnego przechowywania broni przeciwko Stanisławowi i Piotrowi Naumiukom. Stanisław Naumiuk został zatrzymany dn. 12.01.1948 przez PUBP Radzyń Podlaski, śledztwo wszczęto dn. 27.01.1948, dn. 3.02.1948 sporządzono akt oskarżenia, a dwa dni później, tj. 5.02.1948 zapadł wyrok WSR Lublin na sesji wyjazdowej w Radzyniu Podlaskim. Sąd uznał Stanisława Naumiuka za winnego gromadzenia i przechowywania broni palnej, za co skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano w Lublinie w dn. 3.03.1948 przez rozstrzelanie. IPN Lu 18/1037 (Sr 121/48)
Akta śledcze Akta śledztwa przeciwko Józefowi Naumiukowi (brat Stanisława) w sprawie nielegalnego posiadania broni. Dn. 3.02.1948 Stanisław Naumiuk został przesłuchany i dzięki jego zeznaniom umorzono śledztwo wobec jego brata - Józefa Naumiuka. IPN Lu 06/644 (III/3959, przerejestrowano z Śl-34487)
Akta penitencjarne Zapis w "Księdze głównej więźniów śledczych" Więzienia na Zamku w Lublinie, pod poz. 291, dot. Stanisława Naumiuka, oskarżonego z art. 4 par. 1 Dekretu z dn. 13.06.1946, osadzonego w Więzieniu na Zamku w Lublinie w dn. 6.02.1948 na podstawie nakazu Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Lublinie (Pr. 347/48). W uwagach zapisano: "Ubył 6/3-48 r." (wykonano wyrok śmierci). IPN Lu 3/25, poz. 291
.