Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Naumiuk
Miejsce urodzenia: Czeberaki
Data urodzenia: 26-09-1924
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa przeciwko Józefowi Naumiukowi, podejrzanemu o nielegalne posiadanie broni i przynależność do nielegalnej organizacji. J. Naumiuk ps. "Ziut" należał do AK-WiN pod dow. Komendanta Rejonu Piotra Waszczuka ps. "Rola". Dn. 4.04.1947 ujawnił się w PUBP w Radzyniu Podlaskim. Dn. 22.01.1948 został zatrzymany i objęty śledztwem wraz z bratem Stanisławem i ojcem Piotrem. Śledztwo przeciwko niemu, z powodu braku dowodów winy oraz dzięki zeznaniom brata, umorzono. Dn. 28.01.1948 został zwolniony (wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie ojciec - Jan Naumiuk skazany został na 5 lat więzienia, a brat - Stanisław Naumiuk na karę śmierci - wyrok wykonano). Materiały zarchiwizowano do nr Śl-34487, a następnie w 1967 przerejestrowano do nr III/3959. IPN Lu 06/644 (III/3959, przerejestrowano z Śl-34487)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Józef Naumiuk został zarejestrowany dn. 14.08.1984 pod nr 5501 jako figurant KE krypt. "Jastrząb" ze względu na nawoływanie do bojkotu wyborów do Rad Narodowych oraz publiczne, negatywne wypowiedzi na temat PZPR i Rządu PRL. Kilkakrotnie przeprowadzano z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Kontrolę zakończono dn. 6.03.1989 z powodu "zaprzestania wrogiej działalności". Materiały złozono w archiwum Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Białej Podlaskiej pod sygn. II/1247; akta zniszczono w 1990 r. Zachował się mikrofilm sygn. 1247/2. IPN Lu 0225/234 (MF 1247/2)
.