Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Naumiuk
Miejsce urodzenia: Czeberaki
Data urodzenia: 18-01-1896
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Marcela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa przeciwko Stanisławowi i Piotrowi Naumiukom (ojciec Stanisława) w sprawie nielegalnego przechowywania broni. Piotr Naumiuk został zatrzymany dn. 21.01.1948 i dn. 3.02.1948 oskarżony o gromadzenie i przechowywanie broni palnej (pistolet PARABELLUM nr 6770, VIS nr 1890 oraz niemiecki P-38 nr 3557). Dn. 5.02.1948 Piotr Naumiuk został skazany przez WSR w Lublinie na 5 lat więzienia (jego syn, Stanisław, otrzymał karę śmierci, którą wykonano miesiąc później). Dn. 21.11.1951 Piotr Naumiuk został warunkowo zwolniony z więzienia. Materiały zarchiwizowano do nr Śl-34488, a następnie dn. 17.04.1967 przerejestrowano do nr III/3952. IPN Lu 06/639 (III/3952, przerejestrowano z Śl-34488 i Śl-34489)
Akta śledcze Akta śledztwa przeciwko Józefowi Naumiukowi, synowi Piotra w sprawie nielegalnego posiadania broni. W materiałach znajduje się protokół przesłuchania Piotra Naumiuka w charakterze podejrzanego oraz informacje dot. skazania go przez WSR w Lublinie w dn. 5.02.1948 na 5 lat więzienia i jego warunkowego zwolnienia w grudniu 1951. IPN Lu 06/644 (III/3959, przerejestrowano z Śl-34487)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko Stanisławowi i Piotrowi Naumiukom, oskarżonym o nielegalne gromadzenie i przechowywanie broni palnej wraz z amunicją. Dn. 5.02.1948 WSR w Lublinie na sesji wyjazdowej w Radzyniu Podlaskim skazał Piotra Naumiuka na karę 5 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata. Osadzony w Więzieniu na Zamku w Lublinie, a następnie przeniesiony do Centralnego Więzienia w Warszawie. Warunkowo zwolniony dn. 21.11.1951 IPN Lu 18/1037 (Sr 121/48)
Akta penitencjarne Zapis w "Księdze Głownej Więźniów Śledczych" Więzienia na Zamku w Lublinie, pod poz. 292, dot. Piotra Naumiuka, oskarżonego z art. 4 par. 1 Dekretu z dn. 13.06.1946, osadzonego w dn. 6.02.1948 na podstawie nakazu Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Lublinie (Pr. 347/48). W "Uwagach" informacja o wpisaniu pod kolejny nr (do "Księgi głównej więźniów karnych"): II 3018/48. IPN Lu 3/25, poz. 292
.