Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ireneusz Jan
Nazwisko: Jakubowski
Miejsce urodzenia: Bodzentyn
Data urodzenia: 20-10-1931
Imię ojca: Marceli
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Ireneusz Jakubowski działał po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność"- Komitet Oporu Społecznego (KOS). Został zarejestrowany przez Wydział III KWMO w Kielcach 31.08.1982 pod nr rej. KI 21412 do SOR krypt. "KOS". Wydział III KWMO wraz z WSW w Kielcach rozpracowywały struktury drukujące i kolportujące m. in. wydawnictwo "KOS". Prowadzenie SOR zakończono i akta złożono 10.03.1986 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Kielcach pod sygn. 12747/II-gr. Akta nie zachowały się. Pozostał mikrofilm 12747/II. IPN Ki 025/1264 (12747/II-gr.) mkf.
Akta prokuratorskie Akta Prokuratury Wojewódzkiej w Kielcach w sprawie I. Jakubowskiego i innych. W dniu 27.12.1983 wszczęto śledztwo przeciwko Ireneuszowi Jakubowskiemu podejrzanemu o przynależność do podziemnych struktur NSZZ "Solidarność", oraz kolportaż wydawnictw związkowych. Śledztwo umorzono 30.03.1984. IPN Ki 2/32 (Ds 86/83)
Akta internowanego Ireneusz Jakubowski został internowany 28.08.1982 decyzją nr 120/82 KWMO w Kielcach, i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Brał udział w działalności podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" w Kielcach. Kolportował wydawnictwo "KOS". Zwolniony decyzją KWMO w Kielcach 26.11.1982. IPN Ki 07/111 (IV/2346/111)
Akta internowanego Akta internowanego w OO Kielce Ireneusza Jakubowskiego. Internowany 28.08.1982. Zwolniony 26.11.1982. IPN Ki 45/157 (13/J/82)
.