Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Zbigniew
Nazwisko: Łukaszewicz
Miejsce urodzenia: KOZIŃCE
Data urodzenia: 08-03-1937
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Honorata


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W aktach SOS krypt. "Niezadowoleni" nr rejstr. Bk 26019 została zawarta adnotacja, że Ryszard Zbigniew Łukaszewicz przechodził w SOS krypt. "Układ", która została założona ze względu na nastrój niezadowolenia w postaci "występowania na drogę postępowania sądowego przez co najmniej 10 osobową grupę pracowników" w PZPB "Fasty" w Białymstoku. Nikt z wymienionej grupy nie został pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, gdyż sąd przyznał rację pracownikom, jadnak wobec inspiratorów zastosowano restrykcje w postaci przeniesienia na niższe stanowiska. W materiałach SOS krypt. "Układ" brak jest zapisów odnośnie ww. IPN Bi 012/221 (2231/II)
Sprawa Operacynego Sprawdzenia [SOS] W dniu 01.10.1980 zarejestrowany przez Wydz. III "A" KWMO w Białymstoku do nr Bk 26205 w ramach SOS krypt. "Niezadowoleni" (nr rejestr. Bk 26019) jako inspirator przerwy w pracy w dn. 04.09.1980 na tkalni kolorowej w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Fasty” w Białymstoku. Ryszard Zbigniew Łukaszewicz wymieniony jest w sprawie również jako członek Wydziałowego Komitetu Strajkowego w BZPB "Fasty" w Białymstoku zawiązanego 05.09.1980. Prowadzenie sprawy operacyjnej zakończono poinformowaniem władz politycznych. IPN Bi 012/281 (2306/II)
.