Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Ornowski
Miejsce urodzenia: LIDZBARK WELSKI
Data urodzenia: 31-01-1949
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Agnieszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa operacyjno-śledcza Celem założenia sprawy było przeprowadzenie czynności operacyjno-śledczych dotyczących aktów dewastacji o cechach wystąpień "antypaństwowych i antyradzieckich". A. Ornowski został zarejestrowany do sprawy krypt. "Szerszeń" (nr rejestr. By 5210) w dn. 26.05.1967 przez KPMO Brodnica pod nr By 6425 w związku ze spaleniem flag państwowych. Materiały sprawy zostały złożone do archiwum pod nr 3379/NR z uwagi na skazanie ww. przez Sąd Powiatowy w Brodnicy. Akta o sygn. 3379/NR zniszczono w 1989. Wpis na podst. mat. kartoteczno-ewidencyjnych
Teczka kontrolna Z zapisów ewidencyjnych wynika, że Wydz. III KWMO w Bydgoszczy w okresie od 31.05.1967 do 09.09.1968 prowadził miedzy innymi na A. Ornowskiego sprawę operacyjno-śledczą o krypt. "Szerszeń". W dn. 09.09.1968 materiały dotyczące ww. złożono do archiwum pod nr 3379/NR. Materiały o sygn. 3379/NR zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze (KSL) W dn. 18.07.1967 KPMO Brodnica wszczęła śledztwo przeciwko A. Ornowskiemu w związku z "uszkodzeniem w dniu 17 lipca 1967 w Brodnicy wystawionych publicznie dwóch plansz przy Liceum Pedagogicznym, hasła z kwiatów w Parku im. Chopina oraz dwóch skrzynek z kwiatami przy Komitecie Powiatowym PZPR i planszy przy Inspektoracie PGR" (zniszczenie hasła i plansz propagandowych). Następnego dnia sprawą zajęła się Prokuratura Powiatowa, śledztwo przekazano Wydz. Śledczemu KWMO Bydgoszcz i wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu ww. Śledztwo zostało zamknięte 30.09.1967, jednocześnie wydano nakaz zwolnienia A. Ornowskiego z aresztu. IPN By 070/4683 (5085/III)
Akta sądowe Wyrokiem Sądu Powiatowego w Brodnicy z dn. 19.12.1967 ww. został skazany na 18 miesięcy więzienia i 400 zł grzywny na pokrycie kosztów sądowych za wielokrotne "akty wandalizmu", wymierzone w symbolikę panującego systemu (m in. podpalenia flag czerwonych i biało-czerwonych, zdewastowanie dekoracji ustawionych z okazji "święta klasy robotniczej" i "hasła antypaństwowe" pisane na murach) "szczególnie niebezpieczne w okresie odbudowy państwa". Sąd Wojewódzki dn. 31.10.1968 zmienił wyrok Sądu I instancji zawieszając wykonanie kary na 3 lata i oddając A. Ornowskiego pod pod dozór kuratora. Materiałów brak. Wpis na podstawie IPN By 070/4683 i zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.